Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Basisopleiding hoogwerker

Bestemd voor
Diegenen die een hoogwerker moeten bedienen als onderdeel van hun werkzaamheden.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, dus op de bedrijfslocatie uitgevoerd.
Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. Minimale leeftijd is 18 jaar. Vooropleiding niet vereist.

Doel
De cursus is bedoeld als basiscursus om de betreffende werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Door het volgen van deze cursus kan zowel de werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Arbowet stelt aan bestuurders/gebruikers van interntransportmiddelen.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- regelgeving
- opbouw en werking van een hoogwerker
- onderhoud en keuringen
- inrichting werkplek
- werken met een hoogwerker
- veiligheid

In het praktijkdeel ligt de nadruk van de oefeningen met name op de basisvaardigheden wat betreft:
- gebruiksklaar maken
- opstellen hoogwerker
- rijden en manoeuvreren
- werken op hoogte
- veiligheid

Groepsgrootte
Theorie maximaal 12 deelnemers.
Praktijk maximaal 6 deelnemers per docent / 1 hoogwerker per 2 deelnemers.

Cursusduur
1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
Praktijk gaat per type hoogwerker (schaarhoogwerker of zelf rijdend/niet zelfrijdend), combinaties mogelijk.

Kosten
De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide toetsen ontvangt de deelnemer een EVO-veiligheidscertificaat hoogwerker.
Tevens verstrekt EVO een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.