Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Herhaling hoogwerker

Bestemd voor
Ervaren bedieners van een hoogwerker die in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor de hoogwerker en waarvan de geldigheid verloopt (> 5 jaar).
Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en technologische ontwikkelingen vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus hoogwerker speelt op deze punten in en op de eis vanuit de Arbo wetgeving om aan permanente educatie vanuit het oogpunt van veiligheid aandacht te schenken.

Doel
De deelnemer is na afloop in staat om:
- de noodzakelijke actuele kennis in de praktijk toe te passen,
- een actieve bijdrage te blijven leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken
- dagelijks onderhoud
- opstellen hoogwerker
- rijden en manoeuvreren
- werken op hoogte
- veiligheid

Groepsgrootte
Theorie maximaal 12 deelnemers.
Praktijk maximaal 6 deelnemers per docent / 1 hoogwerker per 2 deelnemers.

Cursusduur
1/2 (half) dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
Praktijk gaat per type hoogwerker (schaarhoogwerker of zelf rijdend/niet zelfrijdend), combinaties mogelijk.

Kosten
De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVO-veiligheidscertificaat hoogwerker. Tevens verstrekt EVO een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.