Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Herhaling autolaadkraan

Bestemd voor
Ervaren bedieners van een autolaakraan die in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor de autolaadkraan en waarvan de geldigheid verloopt (> 5 jaar).
Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en technologische ontwikkelingen vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus autolaadkraan speelt op deze punten in en op de eis vanuit de Arbo wetgeving om aan permanente educatie vanuit het oogpunt van veiligheid aandacht te schenken.

Doel
De deelnemer is na afloop in staat om:
- de noodzakelijke actuele kennis in de praktijk toe te passen,
- een actieve bijdrage te blijven leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken en indien nodig afstempelen
- stabiliteit en lastbehandeling
- dagelijks onderhoud
- veiligheid in relatie tot het werken met de kraan en de omgeving

Groepsgrootte
Theorie maximaal 12 deelnemers.
Praktijk maximaal 2 deelnemers per docent/autolaadkraan.

Cursusduur
1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Kosten
De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVO-veiligheidscertificaat autolaadkraan. Tevens verstrekt EVO een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.