Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Kwaliteit van glas in de praktijk

Bestemd voor
De workshop is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van geleverde vlakglasproducten en de beoordeling hiervan. Er wordt ingegaan op veel voorkomende klachten van afnemers en opdrachtgevers.
De workshop gaat in op, enerzijds de beoordelingen volgens de diverse productnormen, en anderzijds op mogelijke specifieke/ aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. De workshop richt zich dus zowel op medewerkers van glasgroothandels, als op diegenen die werkzaam zijn bij glaszetbedrijven, gevelbouwbedrijven, adviesbureaus etc.

Inhoud
In deze workshop worden ter inleiding kort de beoordelingsmethoden en toleranties van de relevante producten besproken en vervolgens ingegaan op die kwaliteitsaspecten die in de praktijk voorkomen en niet of nauwelijks zijn genormeerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden deze aspecten behandeld en worden richtlijnen c.q. handvatten gegeven voor de beoordeling hiervan.

Voorbeelden zijn:
- Delaminatie bij gelaagd gas
- Beeldvertekening bij gebogen glas
- Rollerwave verstoring bij thermisch behandeld glas
- Afdrukken in of op het glas van zuigers, stickers, kurkjes e.d.
- (Hoekafhankelijke) kleurverschillen
- De kwaliteit van de afdichting van meerbladig isolatieglas
- Wisselende kaders, verloop van kaders bij driebladig isolatieglas
- Toepassing van plakroeden
- Verloop van randhoogte bij een verhoogde randverbinding (bijvoorbeeld bij structurele beglazing)

Duur/ data/ locatie
Eén bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur.
De workshop wordt georganiseerd op maandag 15 oktober 2018 en maandag 5 november 2018.
Locatie n.n.b.

De workshop wordt gegeven door Peter van Dijk en Jo Joosten, technisch adviseurs van Kenniscentrum Glas.

Hand-out
Tijdens de workshop wordt een hand-out uitgereikt.

Prijs
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GBO geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze workshop de verletregeling van toepassing.