Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Basisveiligheid BVCA verkort

Bestemd voor
Medewerkers waarvan het VCA-diploma (met een geldigheidsduur van 10 jaar) is verlopen en voor medewerkers die voor het eerst een VCA-diploma moeten behalen en door zelfstudie vooraf de lesstof hebben bestudeerd.

Zelfstudie voorafgaand aan de cursus is noodzakelijk omdat tijdens de cursusdag niet alle onderwerpen uitvoerig kunnen worden behandeld.
De studiebelasting bedraagt circa 8 uren.

Doel
Werknemers enerzijds kennis bijbrengen over hoe veilig en verantwoord gewerkt moet worden op de bouwplaats en anderzijds hen in staat te stellen het VCA-diploma te behalen dat door veel opdrachtgevers in de bouw als eis wordt gesteld.
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- veiligheids- en gezondheidswetgeving
- risico, ongeval en ongevalpreventie
- veilig werken met gevaarlijke stoffen
- brand- en explosiegevaar
- veilig werken in besloten ruimten
- veilig werken met gereedschappen en machines
- veilig werken op hoogte
- veilig hijsen, tillen, duwen en trekken van een last
- vermijden van struikelen, uitglijden en vallen
- persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkwijze
Voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer het cursusboek. De cursist wordt geacht dit boek door middel van zelfstudie door te nemen.
Tijdens de cursusdag wordt gedurende 1 dagdeel de lesstof kort doorgenomen en toegelicht en wordt het 2e dagdeel besteed aan het maken van proefexamens. Aansluitend wordt het officiële examen afgenomen.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot 17.15 uur (inclusief examen).

Groepsgrootte
Maximaal 20 deelnemers.

Kosten
€ 225,- exclusief BTW.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen is conform NEN 45013 en voldoet aan de eisen van persoonscertificering van het Centraal College van Deskundigen VCA.
Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de kandidaat een diploma en een pasje. Kandidaten die het diploma behaald hebben worden geregistreerd. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.