Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA

Bestemd voor
Leidinggevenden die het diploma VOL- VCA willen behalen.

Doel
Leidinggevenden enerzijds kennis bijbrengen over hoe veilig en verantwoord gewerkt moet worden op de bouwplaats en anderzijds hen in staat te stellen het VOL-VCA-diploma te behalen dat door veel opdrachtgevers in de bouw als eis wordt gesteld.
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- arbo- en milieuwetgeving
- gevaren bij het werk
- veilig werken met gereedschappen en machines
- vermijden van struikelen, uitglijden en vallen
- veilig werken op hoogte
- fysieke belasting
- horizontaal en verticaal transport
- veilig werken in besloten ruimten
- bevorderen van veilig werken
- ongevallen, calamiteiten en noodhulp
- ergonomie en veiligheidssignalering
- persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
- omgang met werkvergunningen

Werkwijze
Voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer het cursusboek. De cursist wordt geacht dit boek door middel van zelfstudie door te nemen. Tijdens de cursusdagen wordt de lesstof kort doorgenomen en wordt er een proefexamen gemaakt en besproken. Aan het einde van de tweede cursusdag wordt het officiële examen afgenomen.

Groepsgrootte
Maximaal 20 deelnemers.

Cursusduur
2 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur (inclusief examen).

Kosten
€ 345,- per deelnemer exclusief BTW.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen is conform NEN 45013 en voldoet aan de eisen van persoonscertificering van het Centraal College van Deskundigen VCA.
Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de kandidaat het diploma Veiligheid voor Operationele Leidinggevenden VCA inclusief pasje. Het diploma en pasje hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.