Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven

Bestemd voor
Leidinggevenden (voorlieden) die aan uitvoerende medewerkers zoals bijvoorbeeld productiemedewerkers, glaszetters, etc. leiding moeten geven.

Doel
Een goede interne en externe communicatie is van levensbelang voor bedrijven. De wijze waarop men met elkaar omgaat, is immers mede bepalend voor het rendement van een onderneming. Het wordt dus steeds belangrijker om naast de vaktechniek sociale vaardigheden te beheersen.
In deze training gaat het erom het eigen gedrag en dat van anderen te leren begrijpen en de vaardigheid te ontwikkelen om het eigen gedrag zodanig aan te wenden dat een gewenst resultaat bereikt wordt.

Inhoud
Gespreksvaardigheden:
- luisteren en observeren;
- spreken, zowel in monoloog als dialoog;
- de effecten van verbale en non-verbale uitingen.

Leidinggeven
- omgaan met kritiek;
- stijlen van leidinggeven;
- aspecten van leiderschap.

Instrueren:
- opbouw van een instructie;
- effectief hanteren van instructievaardigheden.

Werkoverleg:
- efficiënte en doeltreffende overlegprocedures;
- presenteren van standpunten en omgaan met meningsverschillen.

Werkwijze
In de training wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden, cases en rollenspelen. Het principe ‘leren door te doen’ wordt gehanteerd.
Deelnemers worden uitgenodigd eigen ervaringen in te brengen en deze staan dan centraal.
Een syllabus wordt uitgereikt als naslagwerk met daarin de onderwerpen van de training.

Groepsgrootte
Maximaal circa 12 deelnemers.

Cursusduur
4 losse werkdagen.

Kosten
€ 1.400,- exclusief BTW.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Uitvoering
De training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.