Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Onderhandelen en conflicthantering

Bestemd voor
Midden- en hoger kaderfunctionarissen. Aan deze training wordt ook deelgenomen door cursisten werkzaam bij bouw- en installatiebedrijven, architectenbureaus, etc. Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers de basisgespreksvaardigheden beheersen.

Doel
Conflicten tijdig onderkennen en effectief beheersen kan (arbitrage)zaken voorkomen of dit nu bouwarbitrage-zaken zijn of zaken met betrekking tot ontslag van medewerkers. Dit geldt ook voor interne conflicten die de effectiviteit en slagvaardigheid van de organisatie en medewerkers negatief kunnen beïnvloeden.
De training Conflicthantering geeft inzicht in het ontstaan van conflicten en laat zien volgens welke patronen problemen in conflicten kunnen veranderen. De cursisten leren het eigen conflicthanteringsgedrag herkennen en krijgen mogelijkheden aangereikt voor het aanscherpen van het eigen gedrag. Ook maken zij zich persoonlijke vaardigheden en technieken eigen voor het hanteren van conflictsituaties.

Inhoud
- Analyseren van conflicten (soorten, ontwikkeling en structuur)
- Persoonlijke conflicthanteringsstijlen
- Conflictbeheersing als derde partij
- Oefenen in conflictsituaties (vaardigheden, technieken, interventies)
- Conflicthantering en onderhandelen, opstellen van een persoonlijk actieplan

Werkwijze
Voorop staat ‘leren door te doen’, in de vorm van rollenspelen, discussies en cases onder leiding van een ervaren trainer. Tijdens de training oefenen de deelnemers verschillende situaties die ontleend zijn aan de (bouw)praktijk. Eigen inbreng is welkom en staat centraal.

Cursusduur
3 losse trainingsdagen, de 1e avond inclusief avondsessie, na 2 weken 1 follow-up dag.
Totaal 7 dagdelen.

Groepsgrootte
Maximaal circa 10 deelnemers.

Kosten
€ 1.680,- exclusief BTW.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Uitvoering
De training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.