Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Effectieve Gespreksvoering

Bestemd voor
Deze training is bedoeld voor midden- en hogere kaderfunctionarissen. Aan deze training wordt ook deelgenomen door cursisten werkzaam bij bouw- en installatiebedrijven, architectenbureaus, et cetera. Door de gemengde samenstelling van de groepen bestaat de mogelijkheid om ervaringen tussen (deel)branches uit te wisselen.

Doel
In deze intensieve basistraining ontwikkelen de deelnemers hun gespreksvaardigheden, waardoor zij beter kunnen omgaan met allerhande gesprekssituaties tijdens het werk. De vaardigheden zijn erop gericht het doel van gesprekken met de ‘klant’ (de opdrachtgever, eigen medewerker) op effectieve wijze te bereiken. Tijdens deze training leren de cursisten het eigen gedrag en dat van anderen (in gesprekssituaties) te analyseren en te sturen.

Inhoud
De belangrijkste onderwerpen uit deze training zijn:
- communicatiemodel
- basisvaardigheden
- discussietechnieken
- vragentechniek als gesprekssturing
- (klantgerichte) gesprekstechniek
- omgaan met klachten (van opdrachtgevers en collega’s)
- omgaan met problemen
- communicatiestijlen

Werkwijze
Voorop staat ‘leren door te doen’, in de vorm van rollenspelen, discussies en cases onder begeleiding van een ervaren trainer. Tijdens de training oefenen de deelnemers met praktijksituaties. Rollenspelen worden geanalyseerd met behulp van video-opnamen. Eigen inbreng is welkom en staat centraal.

Cursusduur
2 losse cursusdagen, 1e cursusdag inclusief avondsessie, totaal 5 dagdelen.

Groepsgrootte
Maximaal circa 10 deelnemers.

Kosten
€ 1.200,- exclusief BTW.

Uitvoering
De training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.