Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Vergaderen en Besluitvorming

Bestemd voor
Medewerkers die (regelmatig) deelnemen aan vergaderingen. Aan deze training wordt ook deelgenomen door cursisten werkzaam bij bouw- en installatiebedrijven, architecten, etc. die regelmatig aan (bouw)vergaderingen deelnemen of deze moet leiden. Door de gemengde samenstelling van de groepen bestaat de mogelijkheid om ervaringen tussen (deel)branches uit te wisselen. Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers de basisgespreksvaardigheden beheersen.

Doel
Over het algemeen is er flink wat tijd en geld gemoeid bij vergaderingen. De doelgerichtheid van vergaderingen laat echter vaak te wensen over. Een gebrekkige agenda, lange discussies, teveel aandacht voor bijzaken en ‘onder tafel gevechten’ leiden tot tijdverspilling. Slechte besluitvorming leidt tot lobbyen en geroddel. Afspraken worden niet nagekomen of uitgevoerd, omdat er geen draagvlak voor de besluiten is. Onduidelijke afspraken leiden tot vertraging en dure fouten. Door het toepassen van een aantal resultaatgerichte technieken kunnen de effectiviteit en efficiëntie van vergaderingen eenvoudig verbeterd worden.

Deze training is gericht op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in vergadersituaties snel en effectief te handelen. De deelnemers leren vergadersituaties te onderscheiden en hun nuttig effect in te schatten. Ook krijgen zij inzicht in aspecten van besluitvorming en verbeteren zij hun eigen vaardigheden door te oefenen.

Inhoud
- achtergronden van vergaderen
- soorten vergaderingen
- rollen tijdens vergaderingen
- vergaderen en besluitvorming
- probleemoplossing (individueel en in groepsverband): aandachtspunten en valkuilen - besluitvorming en technieken voor creatief denken
- voorbereiding van vergaderingen
- leiden van vergaderingen en werkoverleg
- onderkennen van vergaderingstactieken

Werkwijze
Voorop staat ‘leren door te doen’, in de vorm van rollenspelen, discussies en cases onder begeleiding van een ervaren trainer. De deelnemers leren zelfstandig verschillende situaties te analyseren en te beïnvloeden. Eigen inbreng is welkom en staat centraal.

Cursusduur
2 losse cursusdagen, 1e cursusdag inclusief avondsessie.
Totaal 5 dagdelen.

Groepsgroottte
Maximaal circa 10 deelnemers.

Kosten
€ 1.200,- exclusief BTW.

Uitvoering
Deze training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.