Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Klantgericht Handelen

Bestemd voor
De medewerkers in de organisatie die te maken hebben met klanten.

Doel
Een goede interne en externe communicatie is van levensbelang voor bedrijven. De wijze waarop men met elkaar omgaat, is immers mede bepalend voor het rendement van een onderneming. Voor diegenen die het visitekaartje van het bedrijf vormen in directe contacten met de klant wordt het dus steeds belangrijker om naast vaktechniek ook sociale vaardigheden te bezitten. Het tevreden stellen van de klant (particulier of professioneel) maakt hiervan in belangrijke mate deel uit. En dat betekent bijvoorbeeld: oog hebben voor klachten en problemen van de klant en deze juist afhandelen, maar ook zich inleven in de klant.
In deze training gaat het erom het eigen gedrag en dat van anderen te leren begrijpen en de vaardigheid te ontwikkelen om het eigen gedrag zodanig aan te wenden dat een gewenst resultaat kan worden bereikt. De training is er dus op gericht inzicht en vaardigheden aan te leren in een aantal basisregels voor het beter omgaan met klanten.

Inhoud
De belangrijkste onderwerpen uit de training zijn:
- Klantgericht handelen (in- en extern);
- Klachtenopvang;
- Dienstbaar opstellen;
- Voeren van slecht-nieuws-gesprekken;
- Omgaan met weerstanden van de klant.

Werkwijze
In de training wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden, cases en rollenspelen onder leiding van een ervaren trainer. Het principe ‘leren door te doen’ wordt gehanteerd, waardoor inzicht en vaardigheden worden vergroot en de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt.

Cursusduur
1 trainingsdag.

Groepsgrootte
Maximaal circa 12 deelnemers.

Kosten
Deze training wordt incompany verzorgd.
Prijsopgave d.m.v. offerte.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.