Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Leidinggeven

Bestemd voor
(startend) Leidinggevend middenkader.
Er wordt verwacht dat men de basisvaardigheden op het gebied van communicatie beheerst.

Leidinggeven in de bouw en aanverwante branches is een vak apart. In deze training leren de deelnemers de fijne kneepjes van dit vak, rekening houdend met de dynamiek, spanningsvelden en belangen die de bouwwereld met zich mee brengt.
 
Van de leidinggevende wordt veel verwacht: overzicht bewaren, praktisch inspelen op lastige situaties en sturing geven op team én individueel niveau. Kunnen omgaan met wisselende teams en de dynamiek die dit met zich meebrengt.  Hiervoor moeten zij de effecten van hun gedrag en communicatie kunnen doorzien en weten hoe zij hun aansturing moeten aanpassen op de situatie en medewerkers. Deze training biedt de (startende) leidinggevende in de bouw uitgebreide kennis van effectief  leiderschap en leert hen de bijbehorende vaardigheden.

Doel
In de training leert de deelnemer o.a. hoe te motiveren, aan te spreken, bij te sturen, instructies te geven en te delegeren. Daarnaast om sturing en leiding te geven aan teambijeenkomsten en besluitvormingsprocessen en het effectief voeren van functioneringsgesprekken. Ook is er aandacht voor de persoonlijke effectiviteit: time management en omgaan met stress.

Inhoud
Tijdens de training komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
- Kennis van succesvol en effectief leiderschap
- Verschillende vormen en voordelen;
- Vaardigheden: aanspreken, motiveren, bijsturen, instrueren, delegeren
- Persoonsgericht leidinggeven: eigen stijlen en communicatie
- Omgaan met verschillende belangen en persoonlijkheden; 
- Coachingsvaardigheden;
- Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken; 
- Leidinggeven aan vergader- en besluitvormingsprocessen; 
- Leidinggeven aan teams;
- Teamontwikkeling;
- Opstellen van een persoonlijk actieplan.

Werkwijze
Voorop staat ‘leren door te doen’, in de vorm van rollenspelen, discussies en cases onder begeleiding van een ervaren trainer. Tijdens de training oefenen de deelnemers verschillende situaties die ontleend zijn (worden) aan de eigen (bouw)praktijk. Rollenspelen worden geanalyseerd m.b.v. video-opnamen.

Cursusduur
5 losse cursusdagen, totaal 10 dagdelen.

Groepsgrootte
Maximaal circa 10 deelnemers.

Kosten
€ 2.400,- exclusief BTW.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Uitvoering
De training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.