Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Persoonlijke effectiviteit voor de leidinggevende

Bestemd voor
Hoger kaderfunctionarissen zoals projectleiders, hoofd bedrijfsbureau, hoofd inkoop.
Aan deze training wordt ook deelgenomen door cursisten werkzaam bij bouw- en installatiebedrijven, architectenbureaus, etcetera. Door de gemengde samenstelling van de groepen bestaat de mogelijkheid om ervaringen tussen (deel)branches uit te wisselen.

Doel
Managers, bedrijfs- en projectleiders kunnen niet alleen functioneren op basis van hun (bouw-)technische kennis. Ook inzicht in gedrag en sociale vaardigheden zijn van groot belang. Wat is de effectiviteit van ons gedrag en wat zijn de effecten op anderen. Wanneer treed je nu effectief op als leidinggevende? Hoe ga je zelf om met de werkdruk van alle dag? Deze training helpt de deelnemer antwoord te vinden op deze vragen en geeft inzicht in het  eigen functioneren als leidinggevende.

De deelnemer krijgt zicht op hoe hij reageert op anderen. 
Hij leert zijn persoonlijk functioneren in interactie met anderen waarneembaar verbeteren. Hierdoor zal zijn persoonlijke functioneren 
toenemen, verbetert zijn samenwerken zowel intern als extern en bereikt hij meer met minder weerstand en conflicten.
Na deze training kan de deelnemer:
- Gebruik maken van eigen sterke punten om problemen op te lossen;
- Eventuele negatieve invloed van zwakke punten minimaliseren;
- Effectief omgaan met stress en werkdruk.

Inhoud
Tijdens de training komen onderstaande onderweren aan de orde:
- Rollen van de manager
- Verschillende rollen en evenwichtige invulling
- Zelfkennis en Zelfinzicht
- Inzicht in eigen gedrag binnen het dagelijks functioneren
- Herkennen van eigen overtuigingen en de gevolgen van gedrag
- Persoonlijke voorkeursstijlen, kernkwaliteiten en valkuilen
- Omgaan met stress en werkdruk
- Managementtaken; 
- Leidinggeven in verschillende situaties; 
- Motiverend optreden, attitude en mentaliteit;
- Sturing geven aan organisatie en medewerkers;
- Samenwerken, leidinggeven & motiveren
- Samenwerken en teamgroei
- Vergader– , besluitvormingsprocessen en vaardigheden
- Energie– en time-management,  persoonlijke efficiency;
- Omgaan met lastige situaties.

Werkwijze
De training start met een schriftelijke intake. Daarna volgen de gezamenlijke trainingsdagen met tussendoor individuele coachgesprekken.
De vaardigheden en technieken leert de deelnemer aan de hand van praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases onder leiding van een ervaren trainer in de bouw. Rollenspelen worden geanalyseerd met behulp van video-opnamen. De deelnemer kan praktijkvoorbeelden en/of vragen aandragen, die tijdens de bijeenkomsten worden behandeld.

Cursusduur
4 losse trainingsdagen en 3 individuele coachingsgesprekken.

Groepsgrootte
Maximaal circa 10 deelnemers.

Kosten
€ 2.800,- exclusief BTW.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Uitvoering
De training wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
U kunt aanmelden via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.