Cursusaanbod

Rooster:

De cursusdata worden in overleg met u ingepland.

Elementaire Bouwkunde A

Bestemd voor
Iedereen die met bouwtechniek en het bouwproces in aanraking komt, maar geen bouwkundige vooropleiding heeft.

Doel
Na het volgen van de opleiding weet u:
- hoe een bouwwerk tot stand komt;
- welke productiemethoden in de (moderne) woningbouw worden toegepast;
- welke verschillende bouwdelen onderscheiden worden;
- uit welke materialen de bouwdelen worden samengesteld;
- wat de belangrijkste eigenschappen van de meest voorkomende bouwmaterialen zijn;
- hoe u bouwkundige tekeningen op hoofdlijnen moet lezen en interpreteren.

Inhoud
In de cursus komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
- Geschiedenis van de bouwkunst;
- Bouwmaterialen;
- Constructiemethoden;
- Funderingen, vloeren, daken, gevels;
- Warmte-isolatie;
- Installaties;
- Afbouw en afwerking;
- Bouwtekeningen lezen.

Werkwijze
De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal en videopresentaties besproken en toegelicht. Vrijwel elke avondbijeenkomst wordt aan de hand van een werkelijk gebouwd woningbouwproject tijd besteed aan het leren lezen van bouwkundige tekeningen. Ook wordt tijdens de middagbijeenkomst een een bezoek gebracht aan een bouwplaats. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt u voorbereid op het examen. Er wordt voor deze opleiding de nodige zelfstudie van u verwacht.

Cursusduur
12 avonden (1x per week) en een middag.
Het examen vindt plaats op een zaterdagochtend.

Groepsgrootte
Maximaal circa 19 deelnemers.

Kosten
€ 1.375,- exclusief BTW.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt landelijk georganiseerd op een locatie in het centrum van het land.
Degenen die een voldoende behalen, ontvangen het diploma Elementaire Bouwkunde-A.

Uitvoering
De cursus wordt verzorgd door BOB Opleiding, Training en Advies.
Aanmelden kan via Kenniscentrum Glas, daarna wordt contact met u opgenomen over data en locatie.