Cursusaanbod

Rooster:

  • Locatie:n.n.b. midden van het land
  • Datum:11 april 2019
  • Inschrijven

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA verkort

Bestemd voor
Leidinggevenden waarvan het VOL-VCA-diploma (met een geldigheidsduur van 10 jaar) is verlopen en voor leidinggevenden die voor het eerst een VOL-VCA-diploma moeten behalen en door zelfstudie vooraf de lesstof hebben bestudeerd.

Zelfstudie voorafgaand aan de cursus is noodzakelijk omdat tijdens de cursusdag niet alle onderwerpen uitvoerig kunnen worden behandeld.
De studiebelasting bedraagt circa 8 uren.

Doel
Leidinggevenden enerzijds kennis bijbrengen over hoe veilig en verantwoord gewerkt moet worden op de bouwplaats en anderzijds hen in staat te stellen het VOL-VCA-diploma te behalen dat door veel opdrachtgevers in de bouw als eis wordt gesteld.
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- arbo- en milieuwetgeving
- gevaren bij het werk
- veilig werken met gereedschappen en machines
- vermijden van struikelen, uitglijden en vallen
- veilig werken op hoogte
- fysieke belasting
- horizontaal en verticaal transport
- veilig werken in besloten ruimten
- bevorderen van veilig werken
- ongevallen, calamiteiten en noodhulp
- ergonomie en veiligheidssignalering
- persoonlijke beschermingsmiddelen
- omgang met werkvergunningen

Werkwijze
Voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer het cursusboek. De cursist wordt geacht dit boek door middel van zelfstudie door te nemen. De cursusbijeenkomst bestaat uit een dagdeel globaal doornemen van de lesstof en een dagdeel examentraining met vervolgens het officiele examen.

Groepsgrootte
Maximaal 20 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot 17.15 uur (inclusief examen).

Kosten
€ 235,- exclusief BTW.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen is conform NEN 45013 en voldoet aan de eisen van persoonscertificering van het Centraal College van Deskundigen VCA.
Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de kandidaat het diploma Veiligheid voor Operationele Leidinggevenden VCA inclusief pasje. Het diploma en pasje hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.