Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt incompany verzorgd.

Ontruimingsoefening

Bestemd voor
Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht. Voor de overige bedrijven geldt dat moet worden getoetst of de BHV-organisatie goed functioneert. Een ontruimingoefening is daar een goed hulpmiddel voor.

Doel
Tijdens de ontruimingsoefening leren uw medewerkers, BHV'ers en het eventuele hoofd BHV het ontruimingsplan in de praktijk te brengen.

Inhoud/ Werkwijze
Voorafgaand aan de ontruimingsoefening vindt een voorbespreking plaats met alle betrokken BHV'ers waarbij de doelstellingen van de oefening worden besproken. Daarna wordt een calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming geoefend met alle medewerkers. Na afloop wordt er met de BHV'ers geëvalueerd waarbij de leermomenten en verbeterpunten worden besproken.

Voorafgaand en tijdens de oefeningen wordt er samen met BHV'ers gekeken naar onderstaande punten.
Deze punten worden ook in de verslaglegging meegenomen:
- vluchtwegbewijzering en noodverlichting
- nooduitgangen
- aanwezigheid van hulpmiddelen
- uitrusting van de BHV'ers
- vluchtplannen
- communicatiemiddelen

Cursusduur
1 dagdeel.
De ontruimingsoefening wordt incompany verzorgd.

Kosten
Prijsopgave door middel van een offerte.

Afsluiting
De BHV'ers (en het eventuele hoofd BHV) ontvangen na afloop een certificaat van deelname.