Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Herhaling bovenloopkraan

Wist u dat deze cursus speciaal voor de glasbranche ontwikkeld is i.s.m. EVO?
Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVO zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven.

Bestemd voor
Ervaren bedieners van een bovenloopkraan die in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor de bovenloopkraan en waarvan de geldigheid verloopt (> 5 jaar).
Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en technologische ontwikkelingen vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus speelt op deze punten in en op de eis vanuit de Arbo wetgeving om aan permanente educatie vanuit het oogpunt van veiligheid aandacht te schenken.

Doel
De deelnemer is na afloop in staat om:
- de noodzakelijke actuele kennis in de praktijk toe te passen,
- een actieve bijdrage te blijven leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken
- dagelijks onderhoud
- bediening
- lastbehandeling
- veiligheid

Voor diegenen die een griffe (grief) en/of vacuümzuigers moeten bedienen kan deze basiscursus worden aangevuld met een extra onderdeel waarin zowel in theorie als in praktijk aandacht wordt besteed aan specifieke aspecten die spelen bij het werken met deze hijshulpmiddelen.

Groepsgrootte
Theorie maximaal 12 deelnemers.
Praktijk maximaal 2 deelnemers per docent.

Cursusduur
1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk/ 1 dag totaal.

Kosten
De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVO-veiligheidscertificaat bovenloopkraan. Tevens verstrekt EVO een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.