Ga naar hoofdinhoud

DISCLAIMER

Inhoud

Hoewel Kenniscentrum Glas ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Kenniscentrum Glas niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Kenniscentrum Glas kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Kenniscentrum Glas accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Kenniscentrum Glas kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Kenniscentrum Glas geen invloed heeft. Kenniscentrum Glas kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Kenniscentrum Glas zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Kenniscentrum Glas zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.