skip to Main Content

EVC-GLAZENIER

HEEFT U VEEL ERVARING ALS GLAZENIER EN WILT U DEZE ERVARING VERZILVEREN MET ÉÉN OF MEERDERE CERTIFICATEN OF ZELFS EEN BRANCHEDIPLOMA GLAZENIER? DAN IS HET EVC-GLAZENIER IETS VOOR U!

EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. De essentie van EVC is de erkenning dat leren niet alleen gebeurt via het reguliere onderwijs. Tijdens uw werk leert u, als het goed is, iedere dag weer bij. Een EVC-procedure maakt zichtbaar over welke kennis en vaardigheden u, door opleiding en werkervaring bij elkaar op te tellen, beschikt.

Door deel te nemen aan het EVC-glazenier kunt u laten zien in hoeverre u een vakbekwame glazenier bent. U kunt zich daarmee professioneel onderscheiden van anderen. Voor die onderdelen van het vak waarop u zich bekwaam toont, ontvangt u een branchecertificaat. Bent u bekwaam op alle onderdelen dan ontvangt u een branchediploma. Daarnaast geeft het EVC-traject u inzicht in welke onderdelen u zich mogelijk nog dient te scholen.

Hoe werkt het?

Het EVC-glazenier wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Glas. Het EVC bestaat uit verschillende stappen. In de infosheet EVC-glazenier leest u hier meer over.

Zelftest

De eerste stap in het EVC-glazenier is het invullen van een zelftest. U kunt de zelftest hier downloaden. De ingevulde test kunt u sturen naar info@kenniscentrumglas.nl dit kan eventueel ook per post: Kenniscentrum Glas Postbus 2075 2800 BE Gouda.

Aanmeldingsformulier

Nadat de zelftest door Kenniscentrum Glas is verwerkt en u een positief advies heeft gekregen is de volgende stap het aanmelden voor het evc-traject. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Beroepscompetentieprofiel

Basis voor het EVC-glazenier is het beroepscompetentieprofiel glazenier. U kunt dit hier downloaden.
Dit profiel is samengevat in de competentiematrix voor de glazenier. Ook dit kunt u hier downloaden.