Ga naar hoofdinhoud

DE GLASPARELZAKSLINGERPROEF

De glasparelzakslingerproef is een beproevingsmethode voor vloerafscheidingen bij een hoogteverschil. De beproeving bestaat uit het uitoefenen van een stootbelasting door een zak met glasparels op de vloerafscheiding te laten vallen. De stootbelasting zal niet hoger aangrijpen dan de voorgeschreven hoogte. De belasting vertegenwoordigt een persoon die tegen de afscheiding valt na uitglijden of struikelen. De proef test de constructie in zijn geheel. De glasparelzak mag bij de proef niet door de constructie heen gaan. De constructie mag wel stuk gaan, maar de onderlinge samenhang van de constructie moet behouden zijn gebleven.

De glasparelzak

De glasparelzak is een zak gevuld met glaskogeltjes met een middellijn van 3 mm met een tolerantie van ± 0,5 mm.
Het totale gewicht van de zak moet 50 kg zijn, met een tolerantie van ± 0,5 kg.

Is de glasparelzakslingerproef verplicht?

De NEN-EN 1991-1-1 – Eurocode 1 – die is aangewezen door het Bouwbesluit – omschrijft welke belastingen op een constructie kunnen aanvangen. De grootte van die belastingen is afhankelijk van de gebruiksklasse. De NEN 1991-1-1 onderscheidt 4 gebruiksklassen, het aantal personen dat per m2 in een ruimte kan zijn is bepalend voor deze indeling. De norm geeft ook aan welke belastingen van toepassing zijn op (glas-) constructies die dienen als vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil.

Er dient altijd door middel van een berekening aangetoond te worden dat de toe te passen constructie sterk genoeg is om de relevante belastingen te kunnen dragen. Alhoewel dit in de praktijk nogal eens achterwege wordt gelaten is het wel een verplichting. Voor de berekening glasconstructies moet dan weer gebruik gemaakt worden van de NEN 2608.

Volgens de Eurocode 1 is het ook altijd verplicht om de constructie te beproeven met een praktijktest. Voor niet-verticaal geplaatste constructies wordt de glasparelzakvalproef gebruikt en voor verticaal geplaatste constructies de glasparelzakslingerproef. De proef is dus verplicht maar wordt in de praktijk slechts uitgevoerd als Bouw- en Woningtoezicht en/of bijv. gebouweigenaren daar om vragen. Een dergelijke proef wordt uitgevoerd voorafgaand aan de ingebruikstelling van het gebouw en dus de vergunningverlening door het bevoegd gezag.

De glasparelzakslingerproef van Kenniscentrum Glas

Kenniscentrum Glas kan de glasparelzakslingerproef voor u uitvoeren. Het uitvoeren van een dergelijke proef vergt wel enige voorbereiding. In vrijwel alle gevallen dient de aannemer de constructieve voorzieningen te regelen om de proef mogelijk te maken.

Na het uitvoeren van de glasparel slingerproef ontvangt u hiervan een verslag met enkele foto’s en een een kort filmpje.

Meer weten of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!
Onze tarieven zijn scherp!

Glasparelzak

Schematische opstelling van de proef

schematische opstelling glasparel slingerproef