skip to Main Content

Gratis te downloaden vaktechnische informatie

Onderstaande vaktechnische documentatie is gratis te downloaden en te gebruiken.
Deze vaktechnische informatie is gemaakt door Kenniscentrum Glas.
Vaak in samenwerking met o.a. vakgroep GLAS, OnderhoudNL, VMRG, COBc en andere partijen.

Kenniscentrum Glas verzorgt diverse vaktechnische documentatie over glas

Brancherichtlijn betrouwbaarheid glasconstructies

Deze richtlijn geeft oplossingen voor de wijze waarop met vlakglas kan worden voldaan aan de eisen van de betrouwbaarheid op basis van NEN 2608. Hierbij is de methode van Fine and Kinney gebruikt om de risico’s van het bezwijken van glasconstructies te berekenen. In de richtlijn wordt ook een aantal voorbeelden gegeven om te laten zien hoe met deze methode te werken. De toelichting en tabellen horen bij elkaar en vormen samen het totale document Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies.

Overige vaktechnische documentatie

Een schematische toelichting op de NEN 3569:2018.

Infosheet over de NEN 3569 waarin met name wordt ingegaan op de relatie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. De infosheet is in samenwerking met de Glas Branche Organisatie (vakgroep GLAS), Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) door Kenniscentrum Glas opgesteld.

Wanneer is een klacht terecht? Valt deze kras, puntfout of vlek binnen de norm? De richtlijnen voor beoordeling van meerbladig isolatieglas bij oplevering zijn geactualiseerd op basis van de normwijziging van 2018 die binnenkort in het Bouwbesluit opgenomen zal worden. Kenniscentrum Glas heeft in opdracht van Vakgroep Glas en Onderhoud NL een overzichtelijk document gemaakt waarin uitleg wordt gegeven aan de norm en eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van meerbladig isolatieglas bij oplevering.

Deze infosheet geeft een overzicht van betrouwbare glassamenstellingen op basis van de eisen van de NEN 2608. De infosheet heeft betrekking op zowel veilige glassamenstellingen bij het risico van doorvallen als op het risico van vallend glas. De benodigde glasdikten van de diverse glassamenstellingen worden hier niet in genoemd. De glasdikten moeten altijd apart bepaald/berekend worden.

Op dit overzicht worden voor diverse systemen d.m.v. detailtekeningen en korte toelichtingen de belangrijkste voorschriften van de NPR 3577 samengevat.

Infosheet over inbraakwering met glas. Hierin wordt de (soms) complexe regelgeving over dit thema uiteengezet. Kenniscentrum Glas heeft deze infosheet gemaakt in overleg met vakgroep GBO en Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Infosheet over de testen die uitgevoerd zijn om duidelijkheid te krijgen over hoe glas geplaatst moet worden in houten kozijnen zodat het beglazingssysteem voldoet aan de inbraakwerende eisen van het Bouwbesluit.

Nieuwe consumentenfolder ‘Wat u moet weten over Veiligheidsglas’
Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. veiligheidsglas.

Nieuwe consumentenfolder ‘Wat u moet weten over isolerende beglazing’
Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. isolerend dubbelglas.

Informatieve consumentenfolder ‘Wat u  moet weten over geluidswerend isolatieglas’. Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. geluidswerend isolatieglas.

De uit 1981 daterende OAD is vervangen door de OAD 2011. De richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglas systemen (OAD) 2011 geeft een helder overzicht van mogelijke gebreken aan een beglazingssysteem en geeft oplossingen hoe deze gebreken te verhelpen. Duidelijk, praktisch en dus direct toepasbaar!

Omdat de verenigbaarheid van beglazingskitten met de randafdichting van dubbelglas nog steeds tot problemen kan leiden hebben Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) en de Glas Branche Organisatie (GBO) een geactualiseerde infosheet over dit onderwerp opgesteld. Kern blijft dat om mogelijke schade te voorkomen door onverenigbaarheid van genoemde materialen direct contact van de kit met de randafdichting van het dubbelglas voorkomen moet worden.

Infosheet over asbest in beglazingskitten en hoe hiermee om te gaan.