Ga naar hoofdinhoud

INSPECTIES

Voor vrijwel alle vragen over glas kunt u bij ons terecht. Bij complexere vragen kan het noodzakelijk zijn om een inspectie ter plekke uit te voeren voordat er een reactie kan worden gegeven. Onze aanpak daarbij is simpel: op basis van de gestelde vraag en bijgeleverde informatie beoordelen wij of een inspectie zinvol en mogelijk is. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de beoordeling kan worden onderbouwd door normen of algemeen geaccepteerde richtlijnen c.q. (bestek-) afspraken. Vervolgens wordt er een prijsopgave gedaan en na akkoord hierop worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Kenniscentrum Glas voor al uw glastechnisch advies

Kenniscentrum Glas kan een inspectie ter plekke uitvoeren bij diverse problemen met glas.
U kunt hierbij denken aan:

  • glasschade
  • ruitbreuk
  • is het glas geplaatst volgende de geldende normen en richtlijnen?
  • krassen in het glas
  • kleurverschil
  • waas in/op het glas

Bij een inspectie komt de technisch adviseur ter plaatse om met behulp van b.v. een glasmeter metingen te verrichten. Ook kan de beoordeling bestaan uit een visuele beoordeling (conform de beoordelingsrichtlijn vlakglasbranche) of een combinatie van beiden. Aan de hand van de metingen en bevindingen wordt er een schriftelijke rapportage opgesteld en aan de opdrachtgever verstuurd.

De kosten van een inspectie inclusief rapportage variëren per project en zijn van meerdere factoren afhankelijk.
Vraag een prijsopgave bij ons aan per e-mail. Onze tarieven zijn scherp!