Ga naar hoofdinhoud

PORTFOLIO GLASADVIES

Kenniscentrum Glas biedt adviesdiensten aan aan de gehele glasbranche en aanverwante bedrijven. Van glashandel tot glasfabrikant, van gevelbouwer tot projectontwikkelaar en van architect tot aannemer en gemeente.

Voor diverse klanten heeft Kenniscentrum Glas diverse projecten en werkzaamheden uitgevoerd. Onderstaand geven wij u graag een overzicht van de mogelijkheden.

Advisering Rijdende Rechter

Bij een conflict over een spiegelwand in een dansstudio is de Rijdende Rechter (mr. Frank Visser) ingeschakeld. Voor een deskundig advies en oordeel over de plaatsing van de spiegelwand is Kenniscentrum Glas gevraagd. De uitzending was te zien in 2009.

Advies toepassen brandwerende beglazing

Op verzoek van een glasbedrijf is o.a. op basis van bestektekeningen een advies uitgebracht over het toepassen van brandwerende beglazing in een sportcomplex met de juiste classificatie (EW en EI met tijdsduur).

Beoordeling inbraakwerende beglazing

Op verzoek van de vastgoedbeheerder is beoordeeld of de beglazing in een te verbouwen pand gezien de bestemming nog voldeed aan de gevraagde inbraakwering. Bij een inspectie ter plaatse zijn de glassamenstellingen vastgesteld en vervolgens beoordeeld op de normering m.b.t. inbraakwering.

Oorzaak lekke beglazing vaststellen

Op verzoek van een expertisebureau is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het lek raken van niet-verticaal geplaatst isolerend glas op een schip en de mogelijkheden om dit in de toekomst te voorkomen.

Vaststellen oorzaak ruitbreuk

Op verzoek van een schildersbedrijf is onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van een ruitbreuk in een glazen pui en de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Bepalen glasdikte

Voor een afdeling Bouw- en Woningtoezicht van een gemeente is beoordeeld of de geleverde en geplaatste beglazing de gevraagde dikte en samenstelling had en of dus was voldaan aan de normatieve eisen.

Akoestische beglazing

N.a.v. een meningsverschil met de aannemer is op verzoek van een glasbedrijf beoordeeld of de geleverde en geplaatste beglazing voldeed aan de eisen die daarvoor in het bestek en onderliggend akoestisch rapport gesteld waren.

Kleurverschillen

Op verzoek van een gebouweigenaar is onderzoek gedaan of de kleurverschillen tussen de toegepaste borstweringspanelen volgens de relevante productnormen wel of niet binnen de toegestane toleranties vielen.

Glasvervuiling

Onderzoek gedaan voor een Vereniging van Eigenaren (VVE) naar de oorzaken en oplossingen van de bovenmatige vervuiling van het glas in een appartementencomplex.

Bepalen U-waarde HR-beglazing

N.a.v. een geschil tussen een aannemer en bewoners is beoordeeld of de geplaatste beglazing wel voldeed aan de isolatie-eisen (U-waarde).

Vertekening

N.a.v. een geschil tussen opdrachtgever en gevelbouwer over de vertekening van thermisch gehard glas toegepast in de gevel is beoordeeld of deze vertekening al of niet binnen de volgens de norm toegestane toleranties viel.