Ga naar hoofdinhoud

Condensvorming bij isolatieglas ontstaat bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. De kans hierop is het grootst gedurende de ochtend in het voorjaar en najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.

Condensvorming op de buitenzijde van Isolatieglas is geen fout in het product, maar juist het gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing! Lees hier meer over condensvorming.

Beslagen ramen ’s ochtends in het voor- en najaar is geen onbekend verschijnsel. Veel mensen vragen zich af: ‘hoe kan dit nu, het is toch hoog rendementsisolerend glas?’.

De condensvorming ontstaat bij een lage buitentemperatuur in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dit is vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. Condensvorming is dus geen fout in het product, maar een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van het glas. Het beslaan van het glas aan de buitenzijde is niet te voorkomen. Eventueel droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug komen. Hoewel sommige mensen de condensatie aan de buitenzijde hinderlijk vinden, is het feitelijk het natuurkundig bewijs  dat het isolatieglas goed werkt.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat al uw ramen aan de buitenzijde beslaan. De stand van de zon, wind, beschutting door struiken en andere omstandigheden kunnen dermate invloed hebben, dat een gedeelte van de ramen juist niet of juist wel beslaat. Het kan dus gebeuren dat u aan één zijde van het huis wel condens heeft en aan de andere zijde niet of bij 1 of 2 ruiten van de pui wel en bij de overige ruiten niet. De ruiten isoleren echter even goed. Condensvorming aan de buitenzijde is niet schadelijk, omdat de buitenzijde van de beglazingsconstructie altijd afwaterend uitgevoerd wordt om het risico op stilstaand vocht te voorkomen.

Meer advies nodig? Kenniscentrum Glas adviseert bedrijven en particulieren op alle mogelijke toepassingen, normen en eigenschappen van glas. Zie ook de pagina glastechnisch advies.

 

Vocht en condens ramen

Condensvorming bij isolatieglas kantoorramen