Ga naar hoofdinhoud

Alle workshops:

Workshop Kwaliteitsbeoordeling van glas
4 oktober 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Welke kwaliteitscriteria gelden bij het beoordelen van glas? Hoe moet glas beoordeeld worden? Welke fouten zijn wel toelaatbaar en welke niet? Wat zijn de nieuwste eisen m.b.t. isolatieglas? Bent u betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van glas en zijn bovenstaande vragen relevant en/of herkenbaar voor u. Kom dan naar deze workshop en u krijgt de antwoorden op deze vragen. Aanleiding voor deze workshop is de aanpassing van de Europese productnorm voor isolatieglas die inmiddels aangewezen is door de regeling Bouwbesluit 2012. In tegenstelling tot eerdere versies zijn in deze norm ook uitgebreide richtlijnen opgenomen voor het beoordelen van de kwaliteit van isolatieglas. Deze wijzigingen worden door Kenniscentrum Glas verwerkt in een aangepaste versie van het document “Beoordelingsrichtlijn Glas bij oplevering”. De nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen van de workshop. Daarnaast zullen ook andere richtlijnen en -normen aan bod komen. De workshop is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteitsbeoordeling en/of afhandeling van klachten/ reclamaties van glas toegepast in de bouw.
Meer informatie
Workshop Inbraakwering met glas
Hoe kan glas bijdragen aan inbraakwering? Wanneer is glas “inbraakwerend”? Op basis van welke criteria en testen wordt de inbraakwerendheid van glas bepaald? Hoe moet inbraakwerend glas geplaatst worden? Zijn deze vragen en de antwoorden daarop relevant voor uw werkzaamheden/ functie? Aarzel dan niet en schrijf u in voor deze workshop. In de workshop “Inbraakwering met glas” wordt een overzicht gegeven van alle eisen en richtlijnen bij inbraakwering met glas. Nadruk ligt hierbij op de woningbouw, maar ook zwaardere eisen komen aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de uitkomsten van diverse inbraakwerende testen uitgevoerd door SHR in opdracht van OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. De workshop is bestemd voor projectleiders, calculators, werkvoorbereiders en medewerkers verkoop binnen- en buitendienst van met name glasbedrijven, glasplaatsende bedrijven, timmerfabrieken etc.
Meer informatie