skip to Main Content

Alle workshops:

Workshop Kwaliteit van glas in de praktijk
Workshop bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van geleverde vlakglasproducten en de beoordeling hiervan. Er wordt ingegaan op veel voorkomende klachten van afnemers en opdrachtgevers. De workshop gaat in op, enerzijds de beoordelingen volgens de diverse productnormen, en anderzijds op mogelijke specifieke/ aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. De workshop richt zich dus zowel op medewerkers van glasgroothandels, als op diegenen die werkzaam zijn bij glaszetbedrijven, gevelbouwbedrijven, adviesbureaus etc.
Meer informatie
Workshop Rekenen aan glas
Workshop bestemd voor diegenen die glasdikten en glassamenstellingen moeten bepalen of controleren voor complexere glastoepassingen zoals bijvoorbeeld niet-alzijdig opgelegd glas, niet- verticaal geplaatst glas of glas belast met afwijkende belastingen. De workshop richt zich met name op calculatoren en werkvoorbereiders werkzaam bij glasbedrijven, gevelbouwers, aannemingsbedrijven, ambtenaren van bouw- en woningtoezicht of andere personen belast met handhaving.
Meer informatie
Workshop NEN 3569 Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies
Recent zijn zowel de NEN 3569 'Vlakglas voor gebouwen ‐ Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ als de 'Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies' herzien. Beiden zijn handvatten om aantoonbaar te voldoen aan de, door het Bouwbesluit vereiste, betrouwbaarheid. De workshop is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van glassamenstellingen/ glasdiktes van glas toegepast in gebouwen. De workshop is gericht op medewerkers in de functie van calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding etc. van met name glasbedrijven, gevelbouwbedrijven en adviesbureaus.
Meer informatie
Workshop Brandwerende gevels volgens de nieuwe NEN 6069
Recent is de NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gewijzigd. Deze wijziging geeft meer duidelijkheid over waar welk type brandwerende beglazing in gevels moet worden toegepast. Alhoewel de regelgeving complex blijft en de interpretatie ervan in de praktijk nog wel eens tot misverstanden leidt, is op basis van de gewijzigde norm beter te bepalen welke classificatie van brandwering in gevels vereist is. De hoogte van de gevel, maar ook de bereikbaarheid voor de brandweer en de aanwezige brandcompartimenten spelen daarbij een belangrijke rol. In de workshop wordt aan de hand van voorbeelden en cases duidelijk gemaakt wat de gewijzigde NEN 6069 in de praktijk betekent.
Meer informatie
Workshop Juridische Aspecten Onderaanneming
Rechten en plichten als onderaannemer. Glaszetbedrijven zijn vaak onderaannemer in bouwprojecten. Dat levert nog wel eens vragen op over welke contractvorm is van toepassing, welke algemene voorwaarden zijn leidend, hoe zit het met meer en minder werk, betalingen etc. Een bedrijfsjurist met jarenlange ervaring in de bouw zet voor u als onderaannemer deze en andere zaken helder op een rij.
Meer informatie
Workshop Inbraakwering met glas in houten kozijnen
Hoe moet glas geplaatst worden als het aan inbraakwerende eisen moet voldoen? Is plaatsen volgens de NPR toereikend? Hoe zit het met de plaatsingsvoorschriften voor zwaardere klassen? Voorbeelden van vragen die Kenniscentrum Glas regelmatig krijgt. Aanleiding om alle aspecten rond inbraakwering met glas nog eens glashelder uit te leggen. De resultaten van recent uitgevoerde testen in opdracht van de Vakgroep Glas en OnderhoudNL zijn daar ook een prima aanknopingspunt voor.
Meer informatie
Workshop CE op vlakglasproducten
Hoe kan ik beoordelen of het glas voldoet aan CE? Wat is een DoP-verklaring en wat moet daarop vermeld staan? Wanneer is CE op glas wel en wanneer niet van toepassing? Wat zijn mijn plichten als importeur van glas waarvoor CE geldt? Ook de CE-markering van glas blijft regelmatig vragen oproepen. Niet alleen bij afnemers maar ook bij producenten/ leveranciers. Niet zelden voldoen producten deels of zelfs geheel niet aan de wettelijke verplichtingen. In deze workshop zetten we dergelijke aspecten van CE op glas nog eens voor u op een rij. Praktijkvoorbeelden van veel voorkomende fouten of misverstanden zullen daarbij veel verhelderen.
Meer informatie