Ga naar hoofdinhoud

Herhaling Veilig werken met de bovenloopkraan

Prijs:

De cursus wordt uitsluitend incompany verzorgd.
Prijsopgave door middel van offerte, op te vragen via info@kenniscentrumglas.nl

Start:
Locatie:

Inleiding

Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor ervaren bedieners van een bovenloopkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden blijken in de praktijk in kwaliteit af te nemen. Fouten sluipen er als gewoontes in. Veranderende bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften, technologische ontwikkelingen en de Arbowet vereisen regelmatig gerichte bijscholing. De herhalingscursus speelt op deze punten in. De herhalingscursus zorgt ervoor dat men efficiënt en veilig kan blijven werken met de bovenloopkraan.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.
Tijdens de theorieles wordt gestart met het toetsen van de aanwezige kennis. Aan de hand van de toetsresultaten wordt het lesprogramma ingedeeld.

In het praktijkdeel worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Onderwerpen die aan de orde komen:
- gebruiksklaar maken
- dagelijks onderhoud
- bediening
- lastbehandeling
- veiligheid

Voor diegenen die een griffe (grief) en/of vacuümzuigers moeten bedienen kan deze basiscursus worden aangevuld met een extra onderdeel waarin zowel in theorie als in praktijk aandacht wordt besteed aan specifieke aspecten die spelen bij het werken met deze hijshulpmiddelen.

De cursus duurt 1 dag waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.
De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, op de eigen werkplek i.v.m. de praktijkoefeningen.

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat bovenloopkraan. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.