Ga naar hoofdinhoud

TECHNISCHE VRAAGBAAK – FAQ’S

Onderstaand treft u diverse FAQ’s over allerlei onderwerpen m.b.t. vlakglas.
Wellicht staat uw vraag er ook bij.
Mocht dit niet zo zijn, kunt u uw vraag aan ons stellen per e-mail (info@kenniscentrumglas.nl).

Het beantwoorden van (technische) vragen over glas is een extra service die wij aanbieden naast onze reguliere werkzaamheden. Wij verzoeken u vriendelijk uw vraag per e-mail aan ons te stellen. Er komen per dag diverse (technische) vragen bij ons binnen en wij proberen iedereen van dienst te kunnen zijn en binnen enkele werkdagen antwoord te geven.

Hieronder vindt u de meest recent toegevoegde of aangepaste vragen.

ALGEMEEN

Condensvorming op de buitenzijde van isolatieglas ontstaat bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. De kans hierop is het grootst gedurende de ochtend in het voorjaar en najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.

Condensvorming op de buitenzijde is geen fout in het product, maar juist het gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing! Lees hier meer over condensvorming.

Condensvorming op de binnenzijde (dus kamerzijde) van isolatieglas heeft vrijwel altijd te maken met een te hoge relatieve vochtigheid in de woning. Dit kan verholpen worden door de woning beter te ventileren.

Dit probleem komt nog wel eens voor als enkelglas wordt vervangen door isolatieglas. Door de betere warmte-isolatie wordt door condens op het glas de matige ventilatie zichtbaar.

NORMEN - ALGEMEEN

In bestekken wordt vaak de term “balvast” gebruikt als er glas moet worden geplaatst in een gymzaal / sportzaal.
Er is echter in Nederland geen norm voor “balvast” glas. In algemene zin geldt dat (minimaal) 8 mm thermisch gehard floatglas aan deze eis voldoet.

Dakbeglazing dient minimaal te voldoen aan klasse 1(B)1 conform NEN-EN 12600.
Een leverancier moet dit kenbaar maken op het CE-label. Gelaagd glas 33.2 kan aan deze eis van de NEN-EN 12600 voldoen, mits dit door de producent of leverancier ook daadwerkelijk wordt gedeclareerd. Of deze samenstelling in een specifieke situatie toegepast kan worden, dient altijd rekentechnisch te worden aangetoond.

NEN 3569

De NEN 3569, waarin de voorschriften zijn omschreven voor het toepassen van letselbeperkende beglazing, maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie. Bij renovatie en nieuwbouw gelden dus voor het toepassen van letselbeperkende beglazing dezelfde eisen.