Ga naar hoofdinhoud

Basisopleiding Veilig werken met de Heftruck

Prijs:

Prijs op aanvraag.

Deze cursus is ook zeer geschikt om incompany te organiseren.

Start:
Locatie:

Inleiding

Als heftruckchauffeur is het belangrijk om een certificaat te hebben. Hiermee kan aangetoond worden dat de medewerker de basisvaardigheden onder de knie heeft en veilig met een heftruck kan werken.Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert men hoe een heftruck te besturen en welke veiligheidsrisico’s er zijn. De tweedaagse opleiding is ideaal voor chauffeurs met weinig ervaring. Voor het aanbieden van intern transportopleidingen werkt Kenniscentrum Glas al vele jaren tot grote tevredenheid samen met EVOfenedex.

Leerdoelen

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat:
- een vorkheftruck op de juiste wijze te bedienen, verplaatsen en gebruiken
- lasten op de juiste wijze op te nemen, te verplaatsen en te plaatsen
- op een ergonomisch verantwoorde wijze te werken
- de relevante regelgeving met betrekking tot het gebruik van een vorkheftruck toe te passen
- een actieve bijdrage te leveren aan het vergroten van veiligheid op de werkplek

Inhoud

Het cursusprogramma bestaat zowel uit een theorie- als een praktijkdeel.

Tijdens de theorielessen wordt aandacht besteed aan:
- Regelgeving
- Opbouw en werking heftruck
- Opschriften en begrippen
- Stabiliteit en lastbehandeling
- Onderhoud
- Veiligheid

Tijdens de praktijkinstructie worden met diverse opdrachten basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot dagelijks onderhoud, bediening, manoeuvreren, lastbehandeling en veiligheid. Er worden zoveel mogelijk praktijkuren gemaakt om te leren hoe veilig en efficiënt met een heftruck te kunnen werken en rijden.

De cursus duurt 2 dagen waarvan 1 dag theorie en 1 dag praktijk.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkbeoordeling. Bij voldoende resultaat van beide toetsen ontvangt de deelnemer een EVOfenedex-veiligheidscertificaat Vorkheftruck. Tevens verstrekt EVOfenedex een veiligheidspas, die de herkenbaarheid van de gecertificeerde medewerker vergroot. De pas is 5 jaar geldig en kan worden verlengd nadat een herhalingscursus is gevolgd.