skip to Main Content

Filter:BHV
Fit en gezond werken
Heftruck / Intern transport
Keuren / inspecteren
VCA
Vaktechnisch algemeen
Vaktechnisch glasmontage
Vaktechnisch glaszetten
Veilig werken
Workshops

Alle cursussen:

Hardglasmontage theorie
11 september 2019
Bouwmensen Amersfoort
De cursus hardglasmontage theorie is specifiek bestemd voor (aankomend) glasmonteurs die meer kennis willen hebben over de diverse glassoorten gebruikt bij hardglasconstructies, over de belangrijkste toepassingen hiervan en het monteren van hardglasconstructies.
Meer informatie
Workshop CE op vlakglasproducten
19 september 2019
N.t.b. | Nader te bepalen
Hoe kan ik beoordelen of het glas voldoet aan CE? Wat is een DoP-verklaring en wat moet daarop vermeld staan? Wanneer is CE op glas wel en wanneer niet van toepassing? Wat zijn mijn plichten als importeur van glas waarvoor CE geldt? Ook de CE-markering van glas blijft regelmatig vragen oproepen. Niet alleen bij afnemers maar ook bij producenten/ leveranciers. Niet zelden voldoen producten deels of zelfs geheel niet aan de wettelijke verplichtingen. In deze workshop zetten we dergelijke aspecten van CE op glas nog eens voor u op een rij. Praktijkvoorbeelden van veel voorkomende fouten of misverstanden zullen daarbij veel verhelderen.
Meer informatie
Isolerende en zonwerende beglazing
24 september 2019
Aristo Utrecht
Deze cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over isolerende en zonwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.
Meer informatie
Glaszetten vervolg
25 september 2019
Bouwmensen Amersfoort
Glaszetters met enige praktijkervaring die zowel de Basiscursus glaszetten I als de Basiscursus glaszetten II hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
Meer informatie
Basiskennis Glas
26 september 2019
Aristo Utrecht
De cursus Basiskennis Glas is speciaal ontwikkeld voor nieuwe medewerkers in de vlakglasbranche en aanverwant die nog onbekend zijn met vlakglas en vlakglasproducten en die dienen te beschikken over enige kennis hierover. De cursus is met name bedoeld voor medewerkers in administratieve functies, verkoop binnendienst/ buitendienst, calculatie/werkvoorbereiding etc. Voor glaszetters en glasmonteurs zijn er aparte basiscursussen.
Meer informatie
Hardglasmontage praktijk
3 oktober 2019
Bouwmensen Amersfoort
Praktijkcursus voor (aankomende) glasmonteurs die de cursus hardglasmontage theorie hebben gevolgd en die zich verder willen bekwamen in de praktische vaardigheden van het monteren van diverse hardglastoepassingen.
Meer informatie
Glaszetten basis I
10 oktober 2019
Bouwmensen Amersfoort
Cursus voor de (aankomend) glaszetter die nog niet beschikt over basiskennis van veel toegepaste glasproducten en over basiskennis van het plaatsen van het glas.
Meer informatie
Hercertificering GBO Glaszetten
16 oktober 2019
Bouwmensen Amersfoort
De hercertificering is EXCLUSIEF voor glaszetters werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glaszetten.
Meer informatie
Workshop Inbraakwering met glas in houten kozijnen
16 oktober 2019
SHR
Hoe moet glas geplaatst worden als het aan inbraakwerende eisen moet voldoen? Is plaatsen volgens de NPR toereikend? Hoe zit het met de plaatsingsvoorschriften voor zwaardere klassen? Voorbeelden van vragen die Kenniscentrum Glas regelmatig krijgt. Aanleiding om alle aspecten rond inbraakwering met glas nog eens glashelder uit te leggen. De resultaten van recent uitgevoerde testen in opdracht van de Vakgroep Glas en OnderhoudNL zijn daar ook een prima aanknopingspunt voor.
Meer informatie
Glaszetten voor niet-glaszetters
30 oktober 2019
Bouwmensen Amersfoort
Een specifieke cursus voor iedereen die te maken heeft met glaszetten/ glaszetters in zijn/haar werk maar zelf geen glaszetter is of glas plaatst. Bedoelt voor b.v. calculators, werkvoorbereiders, projectleiders, verkoop binnendienst/buitendienst etc. zodat men beter weet wat er allemaal komt kijken bij glaszetten en men bekend raakt met specifieke termen, materialen en de plaatsingsrichtlijn.
Meer informatie
Hercertificering GBO Glasmontage
31 oktober 2019
Bouwmensen Amersfoort
De hercertificering is EXCLUSIEF voor glasmonteurs werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glasmontage.
Meer informatie
BHV Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening
5 november 2019
N.t.b. | Nader te bepalen
De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor diegenen die in het bezit zijn van het certificaat Bedrijfshulpverlening en de jaarlijkse herhaling willen volgen. De ARBO-wet verplicht iedere werkgever niet alleen bedrijfshulpverleners aan te stellen maar verplicht deze ook om kennis en vaardigheden te onderhouden door middel van bijscholingscursussen. Een bedrijfshulpverlener dient minimaal eenmaal per twee jaar een nascholingsdag (van 8 lesuren) te volgen. Maar in de praktijk wordt geadviseerd elk jaar de herhalingscursus te volgen zodat kennis en vaardigheden op peil blijven.
Meer informatie
Veiligheids-, beveiligings en brandwerende beglazing
7 november 2019
Aristo Utrecht
De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.
Meer informatie
Glaszetten basis II
7 november 2019
Bouwmensen Amersfoort
Cursus voor de (aankomend) glaszetter die de Basiscursus glaszetten I hebben gevolgd of die aantoonbaar beschikken over basiskennis van producten en basiskennis met betrekking tot het plaatsen van glas.
Meer informatie
Hercertificering GBO Glaszetten
13 november 2019
Bouwmensen Amersfoort
De hercertificering is EXCLUSIEF voor glaszetters werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glaszetten.
Meer informatie
Basisveiligheid BVCA verkort
14 november 2019
1-daagse cursus inclusief examen voor medewerkers waarvan het VCA-diploma is verlopen en voor medewerkers die voor het eerst een VCA-diploma moeten behalen.
Meer informatie
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOLVCA verkort
14 november 2019
1- daagse cursus voor leidinggevenden en ZZP-ers waarvan het VOL-VCA-diploma is verlopen of die voor het eerst een VOL-VCA-diploma moeten behalen.
Meer informatie
Constructieve beglazing
20 november 2019
Aristo Utrecht
Glas toegepast op basis van Bouwbesluit, Eurocodes en NEN 2608/NEN 3569 De cursus is bestemd voor medewerkers van (glas)bedrijven die afnemers (klanten) moeten adviseren over de keuze van glas op basis van de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit, de Eurocodes en de NEN 2608. Met name voor medewerkers met functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie/werkvoorbereiding en projectleiding. Tevens is de cursus bestemd voor diegenen die constructies ontwerpen en/of beoordelen.
Meer informatie
Glaszetten vervolg
27 november 2019
Bouwmensen Amersfoort
Glaszetters met enige praktijkervaring die zowel de Basiscursus glaszetten I als de Basiscursus glaszetten II hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
Meer informatie
Glaszetten vervolg
4 december 2019
Bouwmensen Amersfoort
Glaszetters met enige praktijkervaring die zowel de Basiscursus glaszetten I als de Basiscursus glaszetten II hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
Meer informatie
Herhaling Heftruck
1-daagse herhalingscursus voor gediplomeerde heftruckchauffeurs van wie het heftruckcertificaat verloopt of kort geleden verlopen is. Binnen één dag weer helemaal klaar om veilig te kunnen rijden met de heftruck.
Meer informatie
Basisopleiding Hoogwerker
Cursus voor medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden gebruik moeten maken van een hoogwerker.
Meer informatie
BHV Basiscursus E learning
BHV diploma behalen d.m.v. een combinatie van e-learning en praktijk! Met een online cursus leert u en/of uw medewerker wanneer het u uitkomt en op uw eigen tempo. De online cursus bestaat uit interactieve modules zodat men snel en op de beste manier leert. De slagingspercentages van de e-learning modules zijn hoog! De e-learning modules dienen afgerond te zijn voor deelname aan de praktijkdag. Na het behalen van de theorie en deelname aan de praktijkdag ontvangt men het diploma BHV inclusief pasje.
Meer informatie
Ontruimingsoefening
Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht. Voor de overige bedrijven geldt dat moet worden getoetst of de BHV-organisatie goed functioneert. Een ontruimingoefening is daar een goed hulpmiddel voor.
Meer informatie
Toolbox Veilig en gezond tillen
Toolbox voor medewerkers die (veelvuldig) glas moeten tillen zoals bijvoorbeeld productiepersoneel, medewerkers glashal, magazijnmedewerkers, glaszetters en chauffeurs.
Meer informatie
Toolbox Fit achter het beeldscherm
Toolbox bestemd voor medewerkers die regelmatig beeldschermwerk verrichten.
Meer informatie
Keuren van klimmaterieel en rolsteiger
Cursus voor medewerkers die belast zijn met de keuring van klimmaterieel en rolsteigers.
Meer informatie
Workshop Kwaliteit van glas in de praktijk
Workshop bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van geleverde vlakglasproducten en de beoordeling hiervan. Er wordt ingegaan op veel voorkomende klachten van afnemers en opdrachtgevers. De workshop gaat in op, enerzijds de beoordelingen volgens de diverse productnormen, en anderzijds op mogelijke specifieke/ aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. De workshop richt zich dus zowel op medewerkers van glasgroothandels, als op diegenen die werkzaam zijn bij glaszetbedrijven, gevelbouwbedrijven, adviesbureaus etc.
Meer informatie
Workshop Rekenen aan glas
Workshop bestemd voor diegenen die glasdikten en glassamenstellingen moeten bepalen of controleren voor complexere glastoepassingen zoals bijvoorbeeld niet-alzijdig opgelegd glas, niet- verticaal geplaatst glas of glas belast met afwijkende belastingen. De workshop richt zich met name op calculatoren en werkvoorbereiders werkzaam bij glasbedrijven, gevelbouwers, aannemingsbedrijven, ambtenaren van bouw- en woningtoezicht of andere personen belast met handhaving.
Meer informatie
Workshop NEN 3569 Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies
Recent zijn zowel de NEN 3569 'Vlakglas voor gebouwen ‐ Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ als de 'Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies' herzien. Beiden zijn handvatten om aantoonbaar te voldoen aan de, door het Bouwbesluit vereiste, betrouwbaarheid. De workshop is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van glassamenstellingen/ glasdiktes van glas toegepast in gebouwen. De workshop is gericht op medewerkers in de functie van calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding etc. van met name glasbedrijven, gevelbouwbedrijven en adviesbureaus.
Meer informatie
Workshop Brandwerende gevels volgens de nieuwe NEN 6069
Recent is de NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gewijzigd. Deze wijziging geeft meer duidelijkheid over waar welk type brandwerende beglazing in gevels moet worden toegepast. Alhoewel de regelgeving complex blijft en de interpretatie ervan in de praktijk nog wel eens tot misverstanden leidt, is op basis van de gewijzigde norm beter te bepalen welke classificatie van brandwering in gevels vereist is. De hoogte van de gevel, maar ook de bereikbaarheid voor de brandweer en de aanwezige brandcompartimenten spelen daarbij een belangrijke rol. In de workshop wordt aan de hand van voorbeelden en cases duidelijk gemaakt wat de gewijzigde NEN 6069 in de praktijk betekent.
Meer informatie
Workshop Juridische Aspecten Onderaanneming
Rechten en plichten als onderaannemer. Glaszetbedrijven zijn vaak onderaannemer in bouwprojecten. Dat levert nog wel eens vragen op over welke contractvorm is van toepassing, welke algemene voorwaarden zijn leidend, hoe zit het met meer en minder werk, betalingen etc. Een bedrijfsjurist met jarenlange ervaring in de bouw zet voor u als onderaannemer deze en andere zaken helder op een rij.
Meer informatie
Veilig werken met de rolsteiger
Operationele en leidinggevende medewerkers die voor het uitvoeren van werkzaamheden gebruik maken van rolsteigers.
Meer informatie
Veilig werken op hoogte
Bedrijven in de glasbranche waar regelmatig op hoogte wordt gewerkt. Door de wetgever is bepaald dat vanaf een hoogte van 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen tegen valgevaar.
Meer informatie
Basisopleiding bovenloopkraan
Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor medewerkers die een bovenloopkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben.
Meer informatie
Herhaling bovenloopkraan
Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor ervaren bedieners van een bovenloopkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.
Meer informatie
Basisopleiding Autolaadkraan
Cursus voor medewerkers die een autolaadkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben. De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, dus op de werkplek uitgevoerd. De cursisten moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de categorie voertuig waarop de kraan is gemonteerd.
Meer informatie
Herhaling Autolaadkraan
Cursus voor ervaren bedieners van een autolaadkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.
Meer informatie
Basisopleiding Heftruck E-learning
Als heftruckchauffeur is het belangrijk om een heftruckcertificaat te hebben. Hiermee kan aangetoond worden dat men de basisvaardigheden onder de knie heeft en veilig met een heftruck kan werken. Met de e-learing variant, Nederlandstalig maar ook Engelstalig of Pools, doet de medewerker de theorie zelfstandig, waar en wanneer hij wil. Tijdens de praktijkdag leert de medewerker hoe je een heftruck moet bestuen en ervaart men welke veiligheidsrisico's er op de werkplek zijn. Waarom e-learning? * Bespaar kosten * Je bent je heftruckchauffeur maar een halve dag kwijt * De heftruckchauffeur kan de theorie in het eigen tempo leren * Doe de theorie zelfstandig, waar en wanneer je wilt * De heftruckchauffeur zit tijdens de opleiding maximale tijd op de heftruck * Bedrijfsopdracht als onderdeel van e-learning
Meer informatie
Basisopleiding Heftruck
Als heftruckchauffeur is het belangrijk om een certificaat te hebben. Hiermee kan aangetoond worden dat de medewerker de basisvaardigheden onder de knie heeft en veilig met een heftruck kan werken.Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert men hoe een heftruck te besturen en welke veiligheidsrisico’s er zijn. De tweedaagse opleiding is ideaal voor chauffeurs met weinig ervaring. Voor het aanbieden van intern transportopleidingen werkt Kenniscentrum Glas al vele jaren tot grote tevredenheid samen met EVOfenedex.
Meer informatie
Herhaling Heftruck E-learning
Voor medewerkers die al een heftruckcertificaat hebben maar welke binnenkort verloopt. Met de e-learing herhalingscursus is de medewerker in 1 dagdeel weer helemaal klaar om efficiënt en veilig te rijden met de heftruck. De theorie leert de medewerker zelfstandig, waar en wanneer hij wil (in Nederlands, Engels en Pools beschikbaar). Waarom e-learning? * Bespaar kosten * Je bent je heftruckchauffeur maar een halve dag kwijt * De heftruckchauffeur kan de theorie in het eigen tempo leren * Doe de theorie zelfstandig, waar en wanneer je wilt * De heftruckchauffeur zit tijdens de opleiding maximale tijd op de heftruck * Bedrijfsopdracht als onderdeel van e-learning
Meer informatie