Ga naar hoofdinhoud

Alle cursussen:

Glaszetten basis
29 september 2023
Bouwmensen Amersfoort
Cursus voor de (aankomend) glaszetter die nog niet beschikt over basiskennis van veel toegepaste glasproducten en over basiskennis van het plaatsen van het glas.
Informatie
Workshop Kwaliteitsbeoordeling van glas
4 oktober 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Welke kwaliteitscriteria gelden bij het beoordelen van glas? Hoe moet glas beoordeeld worden? Welke fouten zijn wel toelaatbaar en welke niet? Wat zijn de nieuwste eisen m.b.t. isolatieglas? Bent u betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van glas en zijn bovenstaande vragen relevant en/of herkenbaar voor u. Kom dan naar deze workshop en u krijgt de antwoorden op deze vragen. Aanleiding voor deze workshop is de aanpassing van de Europese productnorm voor isolatieglas die inmiddels aangewezen is door de regeling Bouwbesluit 2012. In tegenstelling tot eerdere versies zijn in deze norm ook uitgebreide richtlijnen opgenomen voor het beoordelen van de kwaliteit van isolatieglas. Deze wijzigingen worden door Kenniscentrum Glas verwerkt in een aangepaste versie van het document “Beoordelingsrichtlijn Glas bij oplevering”. De nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen van de workshop. Daarnaast zullen ook andere richtlijnen en -normen aan bod komen. De workshop is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteitsbeoordeling en/of afhandeling van klachten/ reclamaties van glas toegepast in de bouw.
Informatie
Saneren asbesthoudende beglazingskit
4 oktober 2023
Vergadercentrum IJsselstaete
Aedes heeft in samenwerking met Vakgroep Glas van Bouwend Nederland en OnderhoudNL een protocol opgesteld voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast. Indien het type en de concentratie kit voldoen aan de eisen van het protocol mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van glaszet- en onderhoudsbedrijven mits zij aantoonbaar deskundig zijn. Dit geldt zowel voor de glaszetters zelf als de direct leidinggevenden / projectleiders/ degenen die de glaszetter(s) aansturen. Deze deskundigheid kan worden aangetoond met het persoonsgebonden certificaat van de training “Saneren Asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”.
Informatie
Hardglasmontage theorie
5 oktober 2023
Bouwmensen Amersfoort
De cursus hardglasmontage theorie is specifiek bestemd voor (aankomend) glasmonteurs die meer kennis willen hebben over de diverse glassoorten gebruikt bij hardglasconstructies, over de belangrijkste toepassingen hiervan en het monteren van hardglasconstructies.
Informatie
Brandwerend glas
6 oktober 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Nieuwe cursus over Brandwerend glas! De oorspronkelijke cursus Veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing is opgesplitst in 2 delen, t.w. 1 cursusdag over Veiligheids- en Beveiligings glas en 1 dag over Brandwerend glas. Hierdoor kan er dieper op de materie worden ingegaan, de regelgeving omtrent deze glassoorten wordt steeds complexer, en kan er meer praktijkgerichte informatie met voorbeelden worden gegeven. Brandwerend glas kan worden toegepast ter bescherming in ramen, deuren, transparante wanden, trappenhuizen etc. Maar aan welke eisen moet brandwerend glas voldoen? Wat houden de brandwerendheidsklases in? Hoe moet brandwerend glas geplaatst worden? Ingewikkelde materie die uitgebreid aan bod komt in de nieuwe cursus Brandwerend glas.
Informatie
Hercertificering Saneren van asbesthoudende beglazingskit
11 oktober 2023
Vergadercentrum IJsselstaete
Sinds september 2019 verzorgt Kenniscentrum Glas de training Saneren asbesthoudende beglazingskit. Deze training behandelt het “Protocol Saneren van Asbesthoudende Beglazingskit onder Risicoklasse 1” voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast. Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daartoe is het door woningcorporatie-organisatie Aedes opgestelde protocol in september 2019 goedgekeurd. Dit protocol is in de jaren erna hier en daar aangepast. Wet- en regelgeving is onderhevig aan veranderingen waardoor herhaling van de training periodiek noodzakelijk is. Het certificaat van de training Saneren asbesthoudende beglazingskit is een persoonscertificaat en is 3 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen en asbesthoudende beglazing te mogen blijven saneren, dient de training Hercertificering saneren asbesthoudende beglazingskit te worden gevolgd. Tijdens de herhalingstraining wordt ingezoomd op de risico’s van het werken met asbesthoudende beglazingskit, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het protocol. Extra nadruk ligt op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het protocol en nieuwe inzichten die zijn ontstaan.
Informatie
Glaszetten vervolg
11 oktober 2023
Bouwmensen Amersfoort
Glaszetters met enige praktijkervaring die cursus Glaszetten Basis hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel.
Informatie
Geluidswerend glas
11 oktober 2023
Aristo Utrecht Lunetten
In gebouwen en bouwwerken wordt steeds meer glas toegepast. Dit zowel in nieuwbouw, als ook in de bestaande bouw. Hierbij komt ook steeds vaker de vraag naar geluidswerend glas aan de orde en is in onze huidige maatschappij met veel lawaai geluidwering een steeds belangrijker onderdeel van het gewenste woon- en/of werkgenot. Geluidswerend glas blijft zich ontwikkelen maar ook de regelgeving op dit gebied. Wat schrijft de regelgeving voor? Hoe werkt glas en geluidwering nou eigenlijk? Wat betekenen al die termen en afkortingen? Waar moet je opletten bij het toepassen van geluidswerend glas? Al deze en andere vragen komen aan de orde in de nieuwe cursus Geluidswerend glas. Praktisch en in één dagdeel wordt u geïnformeerd door onze docent en kunt u uw klanten deskundig advies geven en de juiste productkeuze maken. Deze cursus is bestemd voor diegenen die de afnemers (klanten) adviseren over geluidswerend glas. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Enige basiskennis over glas is nodig om aan deze cursus te kunnen deelnemen.
Informatie
Basisopleiding Veilig werken met de bovenloopkraan
20 oktober 2023
Glasindustrie Ben Evers
Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor medewerkers die een bovenloopkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben.
Informatie
Hercertificering GBO Glaszetten
25 oktober 2023
Bouwmensen Amersfoort
De hercertificering is EXCLUSIEF voor glaszetters werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glaszetten.
Informatie
Constructief glas
25 oktober 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Glas toegepast op basis van Bouwbesluit, Eurocodes en NEN 2608/NEN 3569 De cursus is bestemd voor medewerkers van (glas)bedrijven die afnemers (klanten) adviseren over de keuze van glas op basis van de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit, de Eurocodes en de NEN 2608. Met name voor medewerkers met functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie/werkvoorbereiding en projectleiding. Tevens is de cursus bestemd voor diegenen die constructies ontwerpen en/of beoordelen.
Informatie
Glaszetten voor niet-glaszetters
1 november 2023
Bouwmensen Amersfoort
Een specifieke cursus voor iedereen die te maken heeft met glaszetten/ glaszetters in zijn/haar werk maar zelf geen glaszetter is of glas plaatst. Bedoelt voor b.v. calculators, werkvoorbereiders, projectleiders, verkoop binnendienst/buitendienst etc. zodat men beter weet wat er allemaal komt kijken bij glaszetten en men bekend raakt met specifieke termen, materialen en de plaatsingsrichtlijn.
Informatie
Veiligheids- en beveiligings glas
1 november 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Vernieuwde cursus Veiligheids- en Beveiligingsglas! De oorspronkelijke cursus Veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing is opgesplitst in 2 delen, t.w. 1 cursusdag over Veiligheids- en Beveiligings glas en 1 dag over Brandwerend glas. Hierdoor kan er dieper op de materie worden ingegaan, de regelgeving omtrent deze glassoorten wordt steeds complexer, en kan er meer praktijkgerichte informatie met voorbeelden worden gegeven. Veiligheidsglas kan bescherming bieden tegen persoonlijk letsel. Voor het beschermen van mensen en voorwerpen kan beveiligingsglas worden toegepast. Deze onderdelen komen uitgebreid aan bod in de nieuwe cursus Veiligheids- en Beveiligingsglas.
Informatie
Isolerend en zonwerend glas
8 november 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Wat is isolerend dubbelglas en hoe werkt het nou precies? Welke soorten zijn er, eventueel in combinatie met zonwerende coatings? Wat wordt er bedoeld met HR+/HR++ en tegenwoordig ook triple glas? Gezien de ontwikkelingen op het gebied van isolatie met glas en verduurzaming van gebouwen goed om uw kennis over isolerend en zonwerend glas te verbreden. Deze cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) adviseren over isolerende en zonwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas adviseren wij ten zeerste eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.
Informatie
Hardglasmontage praktijk
9 november 2023
Bouwmensen Amersfoort
Praktijkcursus voor (aankomende) glasmonteurs die de cursus hardglasmontage theorie hebben gevolgd en die zich verder willen bekwamen in de praktische vaardigheden van het monteren van diverse hardglastoepassingen.
Informatie
Glaszetten basis
10 november 2023
Bouwmensen Amersfoort
Cursus voor de (aankomend) glaszetter die nog niet beschikt over basiskennis van veel toegepaste glasproducten en over basiskennis van het plaatsen van het glas.
Informatie
Basiskennis Glas
15 november 2023
Aristo Utrecht Lunetten
Weet u waar glas van gemaakt wordt, hoe het productieproces verloopt, welke glassoorten er allemaal zijn, wat de normen voor glasdiktes zijn, waar op te letten bij glaszetten en nog veel meer .... In de leerzame basiscursus Basiskennis Glas krijgen u en/of uw medewerkers antwoord op deze en nog veel meer vragen. Leer meer over glas, de begrippen, de producten zodat een (nieuwe) medewerker snel thuis is in de wereld van het (vlak)glas en daardoor sneller inzetbaar. Uw klanten krijgen goed glasadvies en u kunt onderscheidend zijn in uw dienstverlening en kennisniveau. Voor glaszetters en glasmonteurs zijn er aparte basiscursussen.
Informatie
Hercertificering GBO Glasmontage
23 november 2023
Bouwmensen Amersfoort
De hercertificering is EXCLUSIEF voor glasmonteurs werkend voor of in opdracht van leden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland die moeten voldoen aan de hercertificeringseisen voor het vakcertificaat glasmontage.
Informatie
Glaszetten vervolg
6 december 2023
Bouwmensen Amersfoort
Glaszetters met enige praktijkervaring die cursus Glaszetten Basis hebben gevolgd en die zich moeten verdiepen in zowel de theorie als de praktijk van het plaatsen van glas in nieuwbouw, renovatie en schadeherstel.
Informatie
Herhaling Veilig werken met de Heftruck
1-daagse herhalingscursus voor gediplomeerde heftruckchauffeurs van wie het heftruckcertificaat verloopt of kort geleden verlopen is. Binnen één dag weer helemaal klaar om veilig te kunnen rijden met de heftruck.
Informatie
Basisopleiding Veilig werken met de Hoogwerker
Cursus voor medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden gebruik moeten maken van een hoogwerker.
Informatie
Herhaling Veilig werken met de Hoogwerker
Informatie
Ontruimingsoefening
Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht. Voor de overige bedrijven geldt dat moet worden getoetst of de BHV-organisatie goed functioneert. Een ontruimingoefening is daar een goed hulpmiddel voor.
Informatie
Toolbox Veilig en gezond tillen
Toolbox voor medewerkers die (veelvuldig) glas moeten tillen zoals bijvoorbeeld productiepersoneel, medewerkers glashal, magazijnmedewerkers, glaszetters en chauffeurs.
Informatie
Toolbox Fit achter het beeldscherm
Toolbox bestemd voor medewerkers die regelmatig beeldschermwerk verrichten.
Informatie
Keuren van klimmaterieel en rolsteiger
Cursus voor medewerkers die belast zijn met de keuring van klimmaterieel en rolsteigers.
Informatie
Veilig werken met glas
Medewerkers van glasgroothandels, glasbewerkingsbedrijven, productiebedrijven van isolerend dubbelglas etc, die daadwerkelijk met glas werken en overige medewerkers die bekend moeten zijn met de regelgeving, gevaren en risico’s van het werken met glas.
Informatie
Basisoperator Vlakglas
Een beroepsgerichte opleiding voor de vlakglasbranche! De opleiding Basisoperator Vlakglas is een opleiding van en voor de vlakglasbranche en is een aangepaste versie van de eerder ontwikkelde opleiding VAPRO Basisoperator Vlakglas. De opleiding is bedoeld voor productiemedewerkers in de isolatieglasproductie die hun vakmanschap willen verbreden en verdiepen tot het niveau van basisoperator.
Informatie
Assistent-glaszetter
De cursus is bestemd voor nieuwe instromers in de branche die als assistent glaszetter bij een glasbedrijf gaan werken en die nog volledig onbekend zijn met het vak.
Informatie
Basisbegrippen vlakglas ter voorbereiding op Basiskennis Glas
De cursus Basisbegrippen Vlakglas d.m.v. e-learning is bestemd voor iedere professional die in de praktijk te maken krijgt met vlakglas. Dit geldt voor wie nieuw instroomt in de glassector en aannemerij maar is ook interessant voor wie al langer actief is in de bouw en meer over de mogelijkheden van vlakglas wil leren. Basisbegrippen Vlakglas wordt verzorgd in samenwerking met de Online Bouw Academie en is via Kenniscentrum Glas alleen te volgen inclusief deelname aan de cursus Basiskennis Glas.
Informatie
Workshop Inbraakwering met glas
Hoe kan glas bijdragen aan inbraakwering? Wanneer is glas “inbraakwerend”? Op basis van welke criteria en testen wordt de inbraakwerendheid van glas bepaald? Hoe moet inbraakwerend glas geplaatst worden? Zijn deze vragen en de antwoorden daarop relevant voor uw werkzaamheden/ functie? Aarzel dan niet en schrijf u in voor deze workshop. In de workshop “Inbraakwering met glas” wordt een overzicht gegeven van alle eisen en richtlijnen bij inbraakwering met glas. Nadruk ligt hierbij op de woningbouw, maar ook zwaardere eisen komen aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de uitkomsten van diverse inbraakwerende testen uitgevoerd door SHR in opdracht van OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. De workshop is bestemd voor projectleiders, calculators, werkvoorbereiders en medewerkers verkoop binnen- en buitendienst van met name glasbedrijven, glasplaatsende bedrijven, timmerfabrieken etc.
Informatie
Basisbegrippen vlakglas ter voorbereiding op Glaszetten basis
De cursus Basisbegrippen Vlakglas d.m.v. e-learning is bestemd voor iedere professional die in de praktijk te maken krijgt met vlakglas. Dit geldt voor wie nieuw instroomt in de glassector en aannemerij maar is ook interessant voor wie al langer actief is in de bouw en meer over de mogelijkheden van vlakglas wil leren. Basisbegrippen Vlakglas wordt verzorgd in samenwerking met de Online Bouw Academie en is via Kenniscentrum Glas alleen te volgen inclusief deelname aan de cursus Basiskennis Glas of Glaszetten basis.
Informatie
Inspecteren van glasbokken
Cursus voor glasbedrijven die glasbokken in eigendom hebben waarmee wordt gehesen. Na het volgen van deze cursus mag men zelf glasbokken keuren.
Informatie
BHV Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening - incompany
De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor diegenen die in het bezit zijn van het certificaat Bedrijfshulpverlening en de jaarlijkse herhaling willen volgen. De ARBO-wet verplicht iedere werkgever niet alleen bedrijfshulpverleners aan te stellen maar verplicht deze ook om kennis en vaardigheden te onderhouden door middel van bijscholingscursussen. Een bedrijfshulpverlener dient minimaal eenmaal per twee jaar een nascholingsdag (van 8 lesuren) te volgen. Maar in de praktijk wordt geadviseerd elk jaar de herhalingscursus te volgen zodat kennis en vaardigheden op peil blijven.
Informatie
Veilig werken met de rolsteiger
Operationele en leidinggevende medewerkers die voor het uitvoeren van werkzaamheden gebruik maken van rolsteigers.
Informatie
Veilig werken op hoogte
Bedrijven in de glasbranche waar regelmatig op hoogte wordt gewerkt. Door de wetgever is bepaald dat vanaf een hoogte van 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen tegen valgevaar.
Informatie
Basisopleiding Veilig werken met de bovenloopkraan
Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor medewerkers die een bovenloopkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben.
Informatie
Herhaling Veilig werken met de bovenloopkraan
Cursus speciaal door Kenniscentrum Glas i.s.m. EVOfenedex ontwikkeld voor de glasbranche. Het cursusprogramma is toegespitst op de glasbranche en de docenten van EVOfenedex zijn speciaal getraind voor het geven van deze cursus bij glasbedrijven. Cursus voor ervaren bedieners van een bovenloopkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.
Informatie
Basisopleiding Veilig werken met de Autolaadkraan
Cursus voor medewerkers die een autolaadkraan moeten bedienen en die daar nog geen of weinig ervaring mee hebben. De cursus wordt uitsluitend incompany gegeven, dus op de werkplek uitgevoerd. De cursisten moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de categorie voertuig waarop de kraan is gemonteerd.
Informatie
Herhaling Veilig werken met de Autolaadkraan
Cursus voor ervaren bedieners van een autolaadkraan waarvan de geldigheid van het certificaat verloopt.
Informatie
Basisopleiding Heftruck E-learning
Als heftruckchauffeur is het belangrijk om een heftruckcertificaat te hebben. Hiermee kan aangetoond worden dat men de basisvaardigheden onder de knie heeft en veilig met een heftruck kan werken. Met de e-learing variant, Nederlandstalig maar ook Engelstalig of Pools, doet de medewerker de theorie zelfstandig, waar en wanneer hij wil. Tijdens de praktijkdag leert de medewerker hoe je een heftruck moet bestuen en ervaart men welke veiligheidsrisico's er op de werkplek zijn. Waarom e-learning? * Bespaar kosten * Je bent je heftruckchauffeur maar een halve dag kwijt * De heftruckchauffeur kan de theorie in het eigen tempo leren * Doe de theorie zelfstandig, waar en wanneer je wilt * De heftruckchauffeur zit tijdens de opleiding maximale tijd op de heftruck * Bedrijfsopdracht als onderdeel van e-learning
Informatie
Basisopleiding Veilig werken met de Heftruck
Als heftruckchauffeur is het belangrijk om een certificaat te hebben. Hiermee kan aangetoond worden dat de medewerker de basisvaardigheden onder de knie heeft en veilig met een heftruck kan werken.Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert men hoe een heftruck te besturen en welke veiligheidsrisico’s er zijn. De tweedaagse opleiding is ideaal voor chauffeurs met weinig ervaring. Voor het aanbieden van intern transportopleidingen werkt Kenniscentrum Glas al vele jaren tot grote tevredenheid samen met EVOfenedex.
Informatie
Herhaling Heftruck E-learning
Voor medewerkers die al een heftruckcertificaat hebben maar welke binnenkort verloopt. Met de e-learing herhalingscursus is de medewerker in 1 dagdeel weer helemaal klaar om efficiënt en veilig te rijden met de heftruck. De theorie leert de medewerker zelfstandig, waar en wanneer hij wil (in Nederlands, Engels en Pools beschikbaar). Waarom e-learning? * Bespaar kosten * Je bent je heftruckchauffeur maar een halve dag kwijt * De heftruckchauffeur kan de theorie in het eigen tempo leren * Doe de theorie zelfstandig, waar en wanneer je wilt * De heftruckchauffeur zit tijdens de opleiding maximale tijd op de heftruck * Bedrijfsopdracht als onderdeel van e-learning
Informatie