Ga naar hoofdinhoud

Veiligheidsglas en het Bouwbesluit

Hoe zit het nu met veiligheidsglas en Bouwbesluit 2012? Is veiligheidsglas nu wel of niet verplicht volgens het Bouwbesluit? NEN 3569 wordt niet aangewezen door het Bouwbesluit dus hoeft niet toegepast te worden, klopt dat? Waarom wil de bouwer geen veiligheidsglas toepassen in onze woning?
Vragen die telkens weer gesteld worden en een onderwerp wat regelmatig terug blijft komen. Zeker nu weer na de publicatie van een artikel geschreven door Nieman en ABT. Kern van dit artikel is de stelling dat Bouwbesluit 2012 geen veiligheidsglas eist.

In onderstaand artikel, dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc), de Vlakglascommissie van NEN en Kenniscentrum Glas, wordt toegelicht dat deze stelling niet juist is.

Veiligheidsglas en het Bouwbesluit – artikel KCG

ALGEMEEN

Condensvorming op de buitenzijde van isolatieglas ontstaat bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. De kans hierop is het grootst gedurende de ochtend in het voorjaar en najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.

Condensvorming op de buitenzijde is geen fout in het product, maar juist het gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing! Lees hier meer over condensvorming.

Condensvorming op de binnenzijde (dus kamerzijde) van isolatieglas heeft vrijwel altijd te maken met een te hoge relatieve vochtigheid in de woning. Dit kan verholpen worden door de woning beter te ventileren.

Dit probleem komt nog wel eens voor als enkelglas wordt vervangen door isolatieglas. Door de betere warmte-isolatie wordt door condens op het glas de matige ventilatie zichtbaar.

NORMEN - ALGEMEEN

In bestekken wordt vaak de term “balvast” gebruikt als er glas moet worden geplaatst in een gymzaal / sportzaal.
Er is echter in Nederland geen norm voor “balvast” glas. In algemene zin geldt dat (minimaal) 8 mm thermisch gehard floatglas aan deze eis voldoet.

Dakbeglazing dient minimaal te voldoen aan klasse 1(B)1 conform NEN-EN 12600.
Een leverancier moet dit kenbaar maken op het CE-label. Gelaagd glas 33.2 kan aan deze eis van de NEN-EN 12600 voldoen, mits dit door de producent of leverancier ook daadwerkelijk wordt gedeclareerd. Of deze samenstelling in een specifieke situatie toegepast kan worden, dient altijd rekentechnisch te worden aangetoond.

NEN 3569

De NEN 3569, waarin de voorschriften zijn omschreven voor het toepassen van letselbeperkende beglazing, maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie. Bij renovatie en nieuwbouw gelden dus voor het toepassen van letselbeperkende beglazing dezelfde eisen.