Ga naar hoofdinhoud

Te betalen/bestellen vaktechnische informatie

Het ‘glasschadeboekje’ oftewel de Nederlandse vertaling van “GLASSCHADEN” van Ekkehard Wagner.
Een technisch document met uitleg over diverse glasschades zoals glasbreuk, krassen en andere oppervlaktebeschadigingen.

De genoemde prijs is exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Gratis te downloaden vaktechnische informatie

Onderstaande vaktechnische documentatie is gratis te downloaden en te gebruiken.
Deze vaktechnische informatie is gemaakt door Kenniscentrum Glas.
Vaak in samenwerking met o.a. vakgroep GLAS van Bouwend Nederland, VMRG, OnderhoudNL, COBc en andere partijen.

Via Kenniscentrum Glas kunt u alle soorten glasdikteberekeningen laten uitvoeren. Ook kan Kenniscentrum Glas ingeschakeld worden voor inspecties, glasadvies of een glasparelzakslingerproef. Kijk hiervoor op de diverse pagina’s op deze website.

Brancherichtlijn betrouwbaarheid glasconstructies

 

Deze richtlijn geeft oplossingen voor de wijze waarop met vlakglas kan worden voldaan aan de eisen van de betrouwbaarheid op basis van NEN 2608. Hierbij is de methode van Fine and Kinney gebruikt om de risico’s van het bezwijken van glasconstructies te berekenen. In de richtlijn wordt ook een aantal voorbeelden gegeven om te laten zien hoe met deze methode te werken. De toelichting en tabellen horen bij elkaar en vormen samen het totale document Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies.

Overige vaktechnische documentatie

 

Een schematische toelichting op de NEN 3569:2018.

Infosheet over de NEN 3569 waarin met name wordt ingegaan op de relatie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. De infosheet is in samenwerking met Vakgroep Glas, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) door Kenniscentrum Glas opgesteld.

Wanneer is een klacht terecht? Valt deze kras, puntfout of vlek binnen de norm? De richtlijnen voor beoordeling van meerbladig isolatieglas bij oplevering zijn geactualiseerd op basis van de normwijziging van 2018 die binnenkort in het Bouwbesluit opgenomen zal worden. Kenniscentrum Glas heeft in opdracht van Vakgroep Glas en Onderhoud NL een overzichtelijk document gemaakt waarin uitleg wordt gegeven aan de norm en eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van meerbladig isolatieglas bij oplevering.

Wanneer is een visuele klacht terecht? En hoe kan dit beoordeeld worden? Kenniscentrum Glas heeft in opdracht van Vakgroep Glas en Onderhoud NL-sector Glas een overzichtelijk document gemaakt dat u kunt gebruiken bij een klacht over de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Het is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht terecht is zodat onterechte claims, ergernis en tijdverlies voorkomen kan worden.

Deze infosheet geeft een overzicht van betrouwbare glassamenstellingen op basis van de eisen van de NEN 2608. De infosheet heeft betrekking op zowel veilige glassamenstellingen bij het risico van doorvallen als op het risico van vallend glas. De benodigde glasdikten van de diverse glassamenstellingen worden hier niet in genoemd. De glasdikten moeten altijd apart bepaald/berekend worden.

Op dit overzicht worden voor diverse systemen d.m.v. detailtekeningen en korte toelichtingen de belangrijkste voorschriften van de NPR 3577 samengevat.

Infosheet over inbraakwering met glas. Hierin wordt de (soms) complexe regelgeving over dit thema uiteengezet. Kenniscentrum Glas heeft deze infosheet gemaakt in overleg met Vakgroep Glas en Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Infosheet over de testen die uitgevoerd zijn om duidelijkheid te krijgen over hoe glas geplaatst moet worden in houten kozijnen zodat het beglazingssysteem voldoet aan de inbraakwerende eisen van het Bouwbesluit.

Consumentenfolder ‘Wat u moet weten over Veiligheidsglas’.
Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. veiligheidsglas.

Consumentenfolder ‘Wat u moet weten over isolerende beglazing’
Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. isolerend dubbelglas.

Informatieve consumentenfolder ‘Wat u  moet weten over geluidswerend isolatieglas’.
Een toegankelijke uitleg voor klanten en consumenten over allerlei zaken m.b.t. geluidswerend isolatieglas.

De uit 1981 daterende OAD is vervangen door de OAD 2011. De richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglas systemen (OAD) 2011 geeft een helder overzicht van mogelijke gebreken aan een beglazingssysteem en geeft oplossingen hoe deze gebreken te verhelpen. Duidelijk, praktisch en dus direct toepasbaar!

Update infosheet Asbest in beglazingskitten in opdracht van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en Koninklijke OnderhoudNL.
Vanwege de gezondheidsrisico’s is het belangrijk om uw medewerkers goed voor te lichten. In de factsheet komen onderwerpen aan de orde zoals hoe herken je asbest, regelgeving, indeling risicoklassen, hoe te handelen etc.

Medewerkers en leidinggevenden moeten aantoonbaar deskundig zijn om asbesthoudende beglazingskit veilig te verwijderen. Om die deskundigheid te verkrijgen en aantoonbaar te maken is er een cursus ‘Saneren asbesthoudende beglazingskit’ ontwikkeld. In deze cursus worden alle verplichtingen, procedures en de voorgeschreven werkmethoden behandeld zodat werkzaamheden verantwoord kunnen worden uitgevoerd conform het opgestelde asbestsaneringsprotocol. Kijk bij ons cursusaanbod voor meer informatie.

Omdat de verenigbaarheid van beglazingskitten met de randafdichting van dubbelglas nog steeds tot problemen kan leiden hebben OnderhoudNL-sector Glas, Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) en de Vakgroep Glas (voorheen GBO) een infosheet over dit onderwerp opgesteld. Kern blijft dat om mogelijke schade te voorkomen door onverenigbaarheid van genoemde materialen direct contact van de kit met de randafdichting van het dubbelglas voorkomen moet worden.