Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Isolerende en zonwerende beglazing

Cursus geheel herzien januari 2017

Bestemd voor
De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over isolerende en zonwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Doel
De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot isolerende en zonwerende beglazing als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Regelgeving: het Bouwbesluit, de normen, testmethoden
- De diverse producten: eigenschappen en toepassingen, plaatsingseisen, nieuwe ontwikkelingen

Werkwijze
De cursus is zeer praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Kosten
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze cursus de verletregeling van toepassing.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.