Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

NEN 3569 | Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies

Algemeen
Recent zijn zowel de NEN 3569 'Vlakglas voor gebouwen ‐ Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ als de 'Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies' herzien. Beiden zijn handvatten om aantoonbaar te voldoen aan de, door het Bouwbesluit vereiste, betrouwbaarheid.

Doel
Doel van de workshop is de deelnemers te informeren over de wijzigingen in beide documenten en het toepassen van zowel de NEN 3569 als de Brancherichtlijn om zodoende een betrouwbare glassamenstelling te kunnen kiezen.

Bestemd voor
De workshop is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van glassamenstellingen/ glasdiktes van glas toegepast in gebouwen. De workshop is gericht op medewerkers in de functie van calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding etc. van met name glasbedrijven, gevelbouwbedrijven en adviesbureaus.

Inhoud
Eisen m.b.t. de betrouwbaarheid van constructies
- NEN 2608
- NEN 3569

NEN 3569:2018
- toepassingsgebied
- wijzigingen t.o.v. versie 2011
- praktijkvoorbeelden

Brancherichtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructies
- doelstellingen en achtergrond van het document
- werken met de methode van Fine and Kinney
- cases

Duur/ data/ locatie
Eén bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur.
De workshop wordt georganiseerd op woensdag 31 oktober2018 (bij voldoende aanmeldingen)
Locatie: n.n.b.

Hand-out
Tijdens de workshop wordt een hand-out uitgereikt.

Prijs
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GBO geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze workshop de verletregeling van toepassing.