Cursusaanbod

Rooster:

Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.

Rekenen aan glas

Doel
De workshop heeft als doel de deelnemers meer inzicht te geven in het analyseren en calculeren van de vele toepassingsmogelijkheden van glas in combinatie met belastingen en bevestigingen. Van de deelnemers wordt enige kennis verwacht van de NEN 2608, de onderliggende Eurocodes en basisvaardigheden in het bepalen of calculeren van glassamenstellingen.

Bestemd voor
De workshop is bestemd voor diegenen die glasdikten en glassamenstellingen moeten bepalen of controleren voor complexere glastoepassingen zoals bijvoorbeeld niet alzijdig opgelegd glas, niet- verticaal geplaatst glas of glas belast met afwijkende belastingen.
De workshop richt zich met name op calculatoren en werkvoorbereiders werkzaam bij glasbedrijven, gevelbouwers, aannemingsbedrijven, ambtenaren van bouw- en woningtoezicht of andere personen belast met handhaving.

Inhoud
In de workshop komen thema’s aan bod zoals:
- Belastingen (windlast, punt- en lijnlasten, sneeuwbelasting, eigen gewicht, isochore druk etc.)
- Diverse rekenmethoden (lineair, niet-lineair), analytisch en niet-analytisch (FEM)
- Sterkte-eigenschappen van de diverse glassoorten en materialen
- Betrouwbaarheid en reststerkteberekeningen (wanneer en hoe)
- Speciale aandachtpunten bij diverse opleggingen / inklemmingen

Daarbij wordt aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en cases toegelicht hoe de diverse onderwerpen in de praktijk moeten worden gehanteerd en geïnterpreteerd.

Duur/ data/ locatie
Eén bijeenkomst van 14.00 uur tot circa 18.00 uur.
De workshop wordt georganiseerd op donderdag 22 november 2018 en maandag 3 december 2018.
Locatie n.n.b.

De workshop wordt verzorgd door Jo Joosten en Peter van Dijk, technisch adviseurs van Kenniscentrum Glas.

Hand-out
Tijdens de workshop wordt een hand-out uitgereikt.

Prijs
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor leden van Vakgroep GBO geldt een tarief van € 245,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze workshop de verletregeling van toepassing.