Cursusaanbod

Rooster:

  • Locatie:Aristo Utrecht
  • Datum:04 april 2019
  • Inschrijven

Veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing

Bestemd voor
De cursus is bestemd voor degenen die afnemers (klanten) moeten adviseren over veiligheids-, beveiligings- en brandwerende beglazing. De cursus richt zich met name op de functies verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, calculatie en projectleiding. Nieuwe medewerkers die nog onbekend zijn met het product glas dienen eerst de cursus Basiskennis Glas te volgen.

Doel
De cursus heeft als doel kennis bij te brengen over zowel de regelgeving met betrekking tot veiligheidsbeglazing, beveiligingsbeglazing en brandwerende beglazing als over de diverse producten en toepassingen.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Regelgeving:
- het Bouwbesluit
- de normen (zowel nationaal als Europees)
- testmethoden
De diverse producten:
- eigenschappen en toepassingen
- plaatsingseisen
- nieuwe ontwikkelingen

Werkwijze
De cursus is sterk praktijkgericht en wordt gegeven door de technisch adviseur van Kenniscentrum Glas.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Cursusduur
1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Kosten
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW.
Voor de bij STOOV aangesloten bedrijven geldt dat deze kosten volledig subsidiabel zijn. Tevens is voor deze cursus de verletregeling van toepassing.

Afsluiting
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.